< Powrót

SSE EURO-PARK MIELEC

Obszar inwestycyjny, ustanowiony w 1995 roku, jako pierwsza Specjalna Strefa Ekonomiczna (SSE) w Polsce. Zlokalizowany w południowo-wschodniej części kraju, z rozwijającą się infrastrukturą transportową (A4, S19, E30, Porty Lotnicze: Rzeszów-Jasionka, Lublin-Świdnik) oraz inwestycyjną (gotowe tereny i obiekty przemysłowe) tworzy świetne warunki dla rozwoju przedsiębiorczości.

Każdy przedsiębiorca może samodzielnie sprawdzić swoje możliwości inwestycyjne. Specjalny kwalifikator umożliwia policzenie wysokości wkładu własnego w inwestycję oraz przysługujące ulgi podatkowe.

  • Oblicz szybko swoje możliwości.
  • Wybierz docelowe miejsce prowadzenia działalności.
  • Dowiedz się o jak wysoką pomoc publiczną możesz się ubiegać.
Ikona

Powstanie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu

Przepisy regulujące funkcjonowanie stref ekonomicznych stanowiły, że strefa ta jest ściśle wydzielonym geodezyjnie obszarem naszego kraju. W odniesieniu do tego przepisu prawnego powierzchnia SSE EURO-PARK MIELEC wynosi 1723,9743 ha i jest zlokalizowana w 33 podstrefach w województwach: podkarpackim, lubelskim, małopolskim, śląskim i zachodniopomorskim.

Bezpośrednim impulsem do stworzenia koncepcji strefy był kryzys WSK PZL-Mielec. Strefa powstała jako odpowiedź na wysokie bezrobocie i konieczność zagospodarowania majątku pozostałego po WSK. Otwarcie SSE EURO-PARK MIELEC – pionierskiego projektu w polskiej gospodarce – nastąpiło w 1995 roku – rok po uchwaleniu ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych.

Celem SSE jest wzrost aktywności gospodarczej terenu i obniżenie bezrobcia.

25 lat Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec
ARP S.A. to od 30 lat partner biznesowy dla firm, które chcą się rozwijać i inwestować

Specyfika działalności

Działalność na tym obszarze ma stymulować rozwój polskiej przedsiębiorczości i zachęcać do inwestowania na terenie Polski w ramach rządowego programu Polska Strefa Inwestycji.

W nowym prawodawstwie, tj. ustawie o wspieraniu nowych inwestycji, każdemu z zarządzających przydzielony został obszar, na którym realizuje on zadania określone w ustawie. W strefie zarządzającego SSE EURO-PARK MIELEC znajduje się obszar obejmujący powiaty w województwach podkarpackim (bieszczadzki, brzozowski, dębicki, jarosławski, jasielski, kolbuszowski, krośnieński, leski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, mielecki, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, sanocki, strzyżowski oraz dwa miasta na prawach powiatu: Krosno i Rzeszów) i lubelskim (lubartowski, lubelski, świdnicki i jedno miasto na prawach powiatu – Lublin).

Obowiązująca od 29 czerwca 2018 roku ustawa o wspieraniu nowych inwestycji umożliwia przedsiębiorcom uzyskanie pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego. Uzyskanie tego rodzaju pomocy przez przedsiębiorcę realizującego nową inwestycję jest uzależnione w głównej mierze od przedmiotu planowanej inwestycji oraz spełnienia kryteriów ilościowych (poniesienie kosztów kwalifikowanych w określonej wysokości, kojarzonej ze stopą bezrobocia i wielkością przedsiębiorcy) i jakościowych (szczegółowo opisanych w rozporządzeniu w sprawie pomocy publicznej) [link do załącznika do ustawy].

Nowe przepisy sprawiają, że inwestor może wskazać miejsce realizacji swojej inwestycji. Na szczególne wsparcie mogą liczyć przedsiębiorstwa, które przyczyniają się do wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki. Podstawą do skorzystania z tego rodzaju pomocy publicznej jest decyzja o wsparciu, wydawana przez zarządzającego obszarem z upoważnienia ministra właściwego do spraw gospodarki.

ARP S.A. inwestuje w nowoczesną i sprawną infrastrukturę oraz poszerza oferty terenów inwestycyjnych na zarządzanych przez siebie terenach, a także stale podnosi jakość swoich usług. Obsługa i wsparcie inwestorów prowadzone są na wielu płaszczyznach. ARP S.A. promuje przedsiębiorców i współpracuje m.in. z klastrami, placówkami oświatowymi i lokalnymi samorządami.

W ramach działalności klastrowej ARP S.A.:

  • wspiera działania podejmowane przez klastry, których jest członkiem (Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego DOLINA LOTNICZA, Wschodni Sojusz Motoryzacyjny), w celu promocji branż i tworzenia dobrego klimatu do lokalizacji nowych inwestycji.

W ramach działalności na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego, dopasowanego do potrzeb inwestorów, ARP S.A.:

  • podejmuje współpracę w zakresie uwzględniania w procesie kształcenia potrzeb rynku pracy z uczelniami i ze szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe,
  • wspiera rozwój kadr dla nowoczesnej gospodarki, wspierając dialog przedsiębiorców z instytucjami edukacyjnymi celem dostosowania do potrzeb lokalnego rynku,
  • realizuje projekt ARP Kadry dla przemysłu,
  • aktywnie współpracuje z samorządami lokalnymi i regionalnymi w celu zagwarantowania inwestorom sprawnej realizacji nowych projektów.

Kółko w tle
Kółko w tle

Co warto wiedzieć o EURO-PARK MIELEC?

Obszar obejmujący 20 powiatów i 3 miasta na prawach powiatu w południowo-wschodniej części Polski.

Pomoc publiczna w formie zwolnienia z podatku dochodowego dla przedsiębiorców (CIT lub PIT).

Tereny inwestycyjne, hale produkcyjno-magazynowe oraz budowa obiektów przemysłowych „pod klucz”.

Dywersyfikacja branżowa – od lotnictwa i motoryzacji po branżę spożywczą czy IT.

Komunikacja transportowa – autostrada A4, droga ekspresowa S19, linia kolejowa E-30, porty lotniczy w Rzeszowie i Lublinie.

Duże ośrodki akademickie w Rzeszowie i Lublinie.