< Powrót

Dla Akcjonariusza

Akcjonariat:

  • Właścicielem 100% akcji ARP S.A. jest Skarb Państwa, a prawa z tych akcji wykonuje Minister Aktywów Państwowych.

Ogłoszenia i informacje różne:

  • ARP S.A. informuje, że rejestr akcjonariuszy ARP S.A., o którym mowa w art. 3281 § 1 KSH, prowadzony jest przez PKO BP S.A. Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie z siedzibą w Warszawie.