ARP Faktoring

Masz problemy z płynnością finansową, spowodowane zamrożeniem środków w niezapłaconych fakturach? Skorzystaj z usługi faktoringu w ARP S.A.

CZYM JEST FAKTORING?

Faktoring to usługa finansowa polegająca na wykupieniu przez faktora należności z tytułu sprzedaży towarów lub usług od przedsiębiorstwa (faktoranta). Przedsiębiorstwo korzystające z faktoringu ma możliwość uzyskania środków finansowych zaraz po wystawieniu faktury.

Oferowany przez ARP S.A. faktoring to faktoring pełny, łączący dwa ważne elementy: szybki dostęp do środków finansowych, które firma może przeznaczyć na rozwój swojej działalności, oraz przejęcie ryzyka braku płatności od kontrahentów objętych usługą faktoringu.

Nasz faktoring to faktoring ubezpieczony, chroniący przed niewypłacalnością kontrahentów oraz zapewniający dodatkową weryfikację kontrahentów przez ubezpieczyciela.


Dla kogo?

  • Dla przedsiębiorców, którzy dostarczają swoim kontrahentom produkty lub usługi z odroczonym terminem płatności.
  • W sytuacji, kiedy brak terminowych płatności ze strony kontrahentów jest barierą w prowadzeniu działalności.

Ikona

Jak to działa?

Główną zaletą faktoringu jest uwolnienie środków zamrożonych w niezapłaconych fakturach.

Dodatkowo spółka ma pewność otrzymania środków zaraz po wystawieniu faktury, może też liczyć na optymalizację procesu zarządzania portfelem należności, co oznacza oszczędność czasu, weryfikację wiarygodności kontrahentów przez faktora i odpowiednie rozłożenie ryzyka handlowego.

W przypadku faktoringu pełnego, oferowanego przez ARP Faktoring, dochodzi zabezpieczenie przed niewypłacalnością kontrahentów oraz dodatkowa weryfikacja kontrahentów przez ubezpieczyciela.

printout-index-report-finance-list-writing-balance-exchange-price-statistics-graphs-economy-pen_t20_ywAg1p.jpg

Korzyści dla przedsiębiorców:

Poprawa płynności

Większa płynność finansowa firmy.

Oszczędność czasu i redukcja kosztów

Ekonomia czasu i zredukowanie kosztów związanych z zarządzaniem należnościami.

Bezpieczeństwo

Większe bezpieczeństwo współpracy z odbiorcami.

Lepszy bilans

Odciążenie bilansu firmy.

Wiarygodność

Współpraca ze sprawdzonymi i wiarygodnymi podmiotami.

Nowoczesny instrument

Nowoczesne rozwiązanie dla biznesu.

O faktoring w ARP S.A. mogą się ubiegać firmy, które:

  • mają roczne obroty przekraczające 4 mln zł,
  • działają od co najmniej 2 lat,
  • prowadzą pełną księgowość.


Usługa jest dostępna dla podmiotów niezależnie od branży, w jakiej działają.