Sieć Otwartych Innowacji

W ramach projektu grantowego Sieć Otwartych Innowacji finansowaliśmy zakup innowacji z całego świata dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

W latach 2017-2022 Agencja Rozwoju Przemysłu SA realizowała projekt Sieć Otwartych Innowacji finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Miał on na celu promowanie idei otwartych innowacji i wspieranie firm z sektora MŚP poprzez udzielanie grantów na transfer technologii i usługi doradcze.

Trzy główne filary projektu SOI

Sieć Otwartych Innowacji składała się z trzech filarów. Pierwszy to granty na transfer technologii. Finansowanie umożliwiało zakup rozwiązania od tzw. dawców innowacji w zakresie prawa własności lub licencji na wykorzystanie technologii przez mikro, małe i średnie firmy. Przedsiębiorcy z sektora MŚP mogli pozyskać nawet do 200 tys. euro. Jedynym kosztem kwalifikowalnym był koszt zakupu wartości niematerialnych i prawnych. Z tego rodzaju pomocy skorzystało ponad 140 firm wybranych w pięciu konkursach.

Drugim filarem były granty na doradztwo prawne i technologiczne oraz dotyczące wyceny technologii, z których skorzystało 37 firm zawierając umowy warte łącznie ponad 4 mln zł. Doradztwo świadczyły akredytowane przez ARP S.A. firmy doradcze. Tak finansowane wsparcie merytoryczne obejmowało przygotowanie transakcji transferu technologii, a koordynował je zespół brokerów – pracowników ARP. Wyspecjalizowani eksperci pomagali przedsiębiorcom w określaniu potrzeb i przygotowywaniu zakupu już wybranego rozwiązania. Specjaliści doradzali też w wyborze najlepszej ścieżki rozwoju i przejściu przez proces ubiegania się o grant.

Trzeci filar stanowiły działania, które animowały transfer technologii i tworzenie kultury otwartych innowacji m.in. poprzez konferencje, warsztaty, seminaria dotyczące zarządzania własnością intelektualną i transferem technologii, a także cykl webinarów. ARP S.A. zorganizowała ponad 160 takich wydarzeń. Przedsiębiorcy uczestniczyli też w serii darmowych szkoleń, które skupiały się na praktycznych wyzwaniach związanych z prowadzeniem firmy, czy zarządzaniem projektami. Ich uczestnicy uczyli się, jak stworzyć biznesplan, pozyskać kapitał oraz jak chronić wartość przemysłową. Uzupełnienie trzeciego filaru projektu stanowiła tzw. baza wiedzy zbudowana w serwisie https://siecotwartychinnowacji.pl/baza-wiedzy/ Rolą kompendium było popularyzowanie zagadnień z zakresu otwartych innowacji i transferu technologii. Baza stanowiła dla przedsiębiorców zarówno źródło informacji o grantach, jak i o technologicznych trendach.

SOI mapa
Kółko w tle
Kółko w tle

SOI w liczbach

Ponad 53 mln zł suma środków przekazanych przedsiębiorcom na dofinansowanie transferu technologii w pięciu konkursach SOI w latach 2017-2023

370 tys. zł średnia wartość grantu

Ponad 140 podpisanych i rozliczonych przez ARP umów na transfer technologii w ciągu całego okresu realizacji projektu SOI

Ponad 4 mln zł suma środków przekazanych przedsiębiorcom w ramach grantów na doradztwo

160 liczba wydarzeń zorganizowanych w ramach SOI: konferencji, debat i praktycznych warsztatów

68 liczba publikacji, w tym wywiadów z Grantobiorcami, poświęconych otwartym innowacjom

Raport Transfer Technologii+

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszym najnowszym raportem Transfer Technologii +. Jest to wyczerpujące podsumowanie pięcioletniej realizacji projektu Sieć Otwartych Innowacji.

Raport Transfer Technologii + jest pełen inspirujących historii, sukcesów i statystyk, które ilustrują znaczący wkład projektu SOI w rozwój polskiego sektora MŚP. W raporcie przedstawione są konkretne wskaźniki dotyczące firm objętych wsparciem, wysokości przyznanych grantów oraz szeroki wachlarz studiów przypadków, które ilustrują wpływ projektu na sukcesy przedsiębiorców z różnych regionów Polski.

Ten kompleksowy raport jest owocem naszego zaangażowania w rozwój innowacji w Polsce. Przedstawia on szczegółowe dane, osiągnięcia oraz inspirujące historie związane z projektem SOI. Raport „Transfer Technologii +” stanowi bogate źródło informacji dla wszystkich zainteresowanych dziedziną innowacji i rozwoju.

Raport dostępny jest na stronie https://siecotwartychinnowacji.pl/

Fotolia_84162936_Subscription_Monthly_M.jpg