< Powrót

Przemysł górniczy

Katowicki Oddział ARP S.A. monitoruje zmiany zachodzące w sektorze górnictwa węgla kamiennego, brunatnego. Prowadzi w tym zakresie badania statystyki publicznej. Zagregowane dane sektorowe odnoszą się do wydobycia i produkcji, sprzedaży i jej kierunków, ceny i zapasów węgla, jakości, skutków oddziaływania działalności na środowisko, danych o mechanicznej przeróbce węgla oraz o zagospodarowaniu metanu.

Kółko w tle
Kółko w tle

Działalność katowickiego oddziału ARP S.A. to:

  • monitoring zmian w sektorze górnictwa,
  • wspieranie administracji rządowej w zakresie górnictwa,
  • publikacja opracowań,
  • wspieranie inicjatyw zagospodarowania terenów pogórniczych,
  • wspieranie transformacji sektora paliwowo-energetycznego.

Do zadań Oddziału należy także monitorowanie wydatkowania środków budżetowych na procesy związane z likwidacją kopalń węgla kamiennego, siarki oraz soli.

Misją katowickiego Oddziału ARP S.A. jest zatem merytoryczne wsparcie organów administracji rządowej w podejmowaniu decyzji strategicznych w obszarze sektora górnictwa węgla kamiennego oraz utrwalanie marki Oddziału ARP S.A. w Katowicach, jako profesjonalnego centrum monitorowania kluczowych procesów związanych ze zmianami w sektorze wydobywczym.

Polski rynek węgla

Wspieramy podmioty sektora paliwowo-energetycznego poprzez świadczenie usług pomagających podejmować racjonalne decyzje gospodarcze i wdrażać rozwiązania umożliwiające rozwój, uzyskanie przewagi konkurencyjnej oraz podnoszenie efektywności.

Polski Rynek Węgla to internetowe centrum wyspecjalizowanej informacji o górnictwie węgla kamiennego w Polsce. To miejsce, w którym Agencja Rozwoju Przemysłu udostępnia przekrojowe informacje o sektorze górnictwa węglowego - zarówno historyczne, jak i te najbardziej aktualne, agregowane na bieżąco ze wszystkich spółek i kopalń działających na polskim rynku wydobywczym.

Na portalu publikowane są najnowsze ogólnodostępne, dynamiczne dane dotyczące wydobycia, sprzedaży i zapasów węgla, a także informacje o stanie zatrudnienia w sektorze. Portal umożliwia również dostęp do cyklicznych raportów, historycznych i bieżących analiz relacji podażowo-popytowych, w tym tych dotyczących węgla krajowego i importowanego, cen zbytu oraz danych ekonomiczno-finansowych sektora węgla kamiennego.

Na portalu publikowane są również miesięczne Indeksy Rynku Węgla Energetycznego, które stanowią grupę wskaźników cen wzorcowego węgla energetycznego, produkowanego przez krajowych producentów i sprzedawanego na krajowym rynku energetycznym (Indeks PCSMI 1) oraz na krajowym rynku ciepła (Indeks PCSMI 2).

width174.jpg

Forum Innowacyjnego Węgla

Forum Innowacyjnego Węgla to platforma informacyjna, której celem jest popularyzowanie czystych technologii węglowych, dzięki którym węgiel może być paliwem przyjaznym środowisku i społeczeństwu.

Forum Innowacyjnego Węgla to:

  • analizy i badania dotyczące możliwości zastosowania czystych technologii węglowych w skali regionalnej i lokalnej,
  • oceny i raporty regionalnych strategii bezpieczeństwa energetycznego pod kątem możliwości zastosowania czystych technologii węglowych,
  • informacje o sposobach transportowania i przetwarzania węgla,
  • dane na temat ograniczenia emisji szkodliwych substancji powstających przy spalaniu węgla,
  • opinie na temat możliwości zagospodarowania węgla w sposób minimalizujący jego wpływ na środowisko naturalne.
Katowice1.jpg

Forum Innowacyjnego Węgla obejmuje zarówno zagadnienia gazyfikacji węgla i jego przetwórstwa chemicznego, jak i możliwości stosowania węgli ekologicznych w procesie spalania (w tym tzw. ekogroszków i węgli bezdymnych, co ma istotny wpływa na poprawę środowiska naturalnego). Wyniki tych analiz, jak również stopień realizacji krajowych projektów, są przekazywane stosownym ministerstwom.

Dzięki współpracy z Platformą Transferu Technologii na Forum Innowacyjnego Węgla można znaleźć informacje o dostępnych technologiach, oferowanych przez ekspertów i partnerów Forum. Zawarte na platformie informacje dotyczą również możliwości pozyskiwania wsparcia  finansowego na realizację projektów w zakresie badań, transferu technologii oraz specjalistycznego doradztwa.

Fotolia_46661422_Subscription_Monthly_XXL.original.jpg