Wsparcie innowacji

ARP S.A. inwestuje w sektory i technologie, które mają znaczący wpływ na konkurencyjność polskiej gospodarki. Wspiera innowacje produktowe i projekty kluczowe w polskiej myśli technologicznej.

ARP S.A. to od 30 lat partner biznesowy dla firm, które chcą się rozwijać i inwestować