< Powrót

Raporty dla rynku

Z myślą o rozwoju kompetencji 4.0 w przemyśle i otoczeniu przemysłu, ARP S.A. tworzy analizy i raporty mające wesprzeć proces transformacji cyfrowej i przemysłowej Polski.

Ze wstępu do raportu Kompetencje 4.0

„Proces wolnorynkowej transformacji gospodarczej i integracji ze strukturami Unii Europejskiej przez wiele lat dostarczał nam gotowych wzorców modernizacyjnych.

Miało to swoje koszty, gdy próbowaliśmy stosować zachodnie recepty zbyt dogmatycznie lub brakowało nam refleksji nad gospodarczymi i społecznymi uwarunkowaniami, które różnią Polskę od państw zachodnich. Miało też jednak niezaprzeczalne zalety – przez długi czas po 1989 roku rozwijająca się polska gospodarka mogła oprzeć się na rozwiązaniach, które wcześniej wdrożyły najbardziej rozwinięte państwa świata. Mogliśmy uczyć się na nie swoich błędach i skorzystać z renty późnego przybysza, co pozwalało nam wdrażać od razu najlepsze, najbardziej nowoczesne rozwiązania. Obecnie, od co najmniej kilku lat, sytuacja wygląda już jednak inaczej. Rozwój przemysłu 4.0 i związanych z nim kompetencji 4.0 sprawia, że stajemy wobec pytań, na które nie ma gotowych odpowiedzi – jak przygotować nasze społeczeństwo i gospodarkę do wyzwań, które niosą ze sobą cyfryzacja, automatyzacja, robotyzacja i inne elementy przemysłu 4.0.

Dodatkowo sprawę komplikuje obecna pandemia COVID-19, która również ma istotny wpływ na rozwój kompetencji cyfrowych, wymuszając zastosowanie na masową skalę e-handlu, pracy i nauki zdalnej itp. Niniejszy raport jest próbą odpowiedzi na przynajmniej część tych pytań, a także punktem wyjścia do dalszej dyskusji na temat kompetencji przyszłości – w społeczeństwie i w biznesie. Jest to istotne, jeśli chcemy przejść od gospodarki imitacyjnej do gospodarki innowacyjnej".

Cezariusz Lesisz – Prezes ARP S.A.

Kompetencje 4.0. Edukacja dla Przemysłu 4.0 - wyzwania dla Polski

Pobierz Raport

Spis treści:

 1. Edukacja dla Przemysłu 4.0
 2. Europejska wizja edukacji cyfrowej i rozwoju kompetencji ery cyfrowej
 3. Rola państwa w rozwoju kompetencji cyfrowych obywateli i biznesu
 4. Potencjalny wpływ pandemii na rozwój kompetencji cyfrowych

Kompetencje 4.0. Cyfrowa transformacja rynku pracy i przemysłu w perspektywie roku 2030.

Pobierz Raport

Data raportu: sierpień 2020 roku

Spis treści:

 1. Kompetencyjne wyzwania ery cyfrowej
 2. Cyfrowa transformacja rynku pracy
 3. Przemysł 4.0 a zapotrzebowanie na kompetencje cyfrowe
 4. Potencjalny wpływ pandemii na rozwój kompetencji cyfrowych

Szanse i wyzwania polskiego przemysłu 4.0. Integracja rynku robotyki i automatyki przemysłowej z rynkiem teleinformatyki.

Pobierz Raport

Data raportu: 2018 rok

Spis treści:

 1. Robotyka na świecie
 2. Robotyka w Polsce
 3. Tradycyjne obszary robotyzacji i automatyzacji przemysłowej
 4. Niski poziom Przemysłu 4.0 w Polsce
 5. Nowe obszary robotyzacji i automatyzacji
 6. Szansa dla Polski
 7. Co robią inni
 8. Podsumowanie
 9. Rekomendacje

Ile polskiego genu w polskim przemyśle motoryzacyjnym?

Pobierz Raport

Data raportu: czerwiec 2017 roku

Podsumowanie badania nt. branży motoryzacyjnej w Polsce:

 1. Przemysł motoryzacyjny jest drugą największą w Polsce branżą po produkcji artykułów spożywczych
 2. Polska staje się lokalnym liderem w produkcji części i komponentów
 3. Analizując składowe budowy auta należy stwierdzić, że w Polsce powstaje zdecydowana większość niezbędnych do jego powstania części i komponentów; niemniej podmioty krajowe dominują w produkcji części oraz mniej przetworzonych komponentów
 4. Branża motoryzacyjna widziana oczami przedsiębiorców
 5. Modele wspierające sektor motoryzacyjny w krajach europejskich podzielić można na aktywne i pasywne formy zaangażowania dla sektora publicznego
 6. W światowym przemyśle motoryzacyjnym zachodzą zjawiska, które oddziałują na kształtowanie się globalnych łańcuchów wartości, w których uczestniczy Polska
 7. Stopniowo poprawia się pozycja polskiej branży motoryzacyjnej w globalnym łańcuchu wartości.