< Powrót

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

jest spółką akcyjną w nadzorze Prezesa Rady Ministrów ze 100% udziałem Skarbu Państwa. Łączy działalność publiczną z działalnością biznesową.

Nasza misja to: Włączamy rozwój. Zmieniamy przemysł.

ARP S.A. to partner biznesowy dla firm, które:

Kadr z filmu
ARP S.A. to od 30 lat partner biznesowy dla firm, które chcą się rozwijać i inwestować
Kadr z filmu
Poznaj Agencję Rozwoju Przemysłu

ARP S.A. realizuje rządowe programy zwalczające skutki pandemii SARS-CoV-2, tj. Tarczy Antykryzysowej, dedykowanej przedsiębiorcom dotkniętym negatywnymi skutkami pandemii COVID-19, oraz Polityki Nowej Szansy jako instrument pomocowy oferowany przedsiębiorcom w celu ich ratowania lub restrukturyzacji.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i unikalnym na polskim rynku kompetencjom, ARP S.A. wypracowało indywidualne podejście do oceny projektów, pozwalające dostrzec szanse biznesowe w obszarach, które inni postrzegają jako mało atrakcyjne lub zbyt ryzykowne.

W ramach Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju ARP S.A. współpracuje z kluczowymi polskimi instytucjami wspierającymi rozwój przedsiębiorstw oraz dostarcza pakiety rozwiązań w odpowiedzi na bieżące potrzeby i wyzwania biznesowe.

Ikona

Co należy wiedzieć o ARP S.A.:

  • posiada aktywa w 76 spółkach, a w 51 z nich –pakiety większościowe (spółki te wchodzą w skład Grupy ARP),
  • sprawuje nadzór nad 89 spółkami z udziałem Skarbu Państwa, z których większość nie wchodzi w skład Grupy ARP,
  • jest fundatorem lub współfundatorem czterech fundacji,
  • zarządza dwoma Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi w południowo-wschodniej Polsce (Mielec i Tarnobrzeg)
  • główne branże, w których działają spółki z Grupy ARP S.A., to: stoczniowa, kolejowa, metalowa, wydobywcza, odlewnicza, opakowaniowa, tekstylna, turystyczna, modernizacji i budowy maszyn,
  • jest właścicielem zespołów zamkowo-parkowych w Baranowie Sandomierskim i Krasiczynie (zarządza nimi Fundacja Pro Arte et Historia).
AdobeStock_208731473.jpeg

Oferta ARP S.A.:

Naklady inwestycyjne_1.png

pożyczki dla dużych, małych i średnich przedsiębiorstw

Oferta inwestycyjna.png

opracowanie strategii restrukturyzacyjnych i ich wdrożenie

Wspieranie rozwoju gospodarzczego.png

dzierżawa terenów inwestycyjnych oraz powierzchni biurowych w czterech EURO-PARKACH

Innowacyjnosc.png

programy wspierające innowacyjne projekty: Platforma Transferu Technologii, Sieć Otwartych Innowacji, Kadry dla Przemysłu, ARP Leasing

Pomoc publiczna.png

pomoc dla przedsiębiorców w ramach Tarczy Antykryzysowej

Gospodarka oparta na wiedzy.png

Polityka Nowej Szansy dla firm w trudnej sytuacji ekonomicznej

Inwestorzy_2.png

program wsparcia eksporterów – International Desk

Oferta inwestycyjna.png

wsparcie dla przedsiębiorców - decyzje o wsparciu

Pozyczki i poreczenia.png

faktoring