TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA

Transformacja energetyczna stanowi kluczowy element globalnych działań mających na celu zmiany w sposobie produkcji, dystrybucji i wykorzystania energii, dążąc do zrównoważonej, ekologicznej i efektywnej energetyki.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. wspiera polskich przedsiębiorców w czasie transformacji energetycznej. W obliczu zmian klimatycznych i zanieczyszczeń środowiska, przejście na bardziej zrównoważone, odnawialne źródła energii, staje się priorytetem globalnym. Strategia ARP S.A. na lata 2023-2025 z perspektywą do 2030 r. https://arp.pl/pl/o-arp/strategia/to działania na rzecz budowy czystego przemysłu.