< Powrót

Projekty Kosmiczne

Jesteś naukowcem lub absolwentem studiów technicznych i szukasz stażu w firmie działającej w branży kosmicznej lub chcesz rozwijać się w tym kierunku? Zgłoś się do naszych programów.

ESA BIC POLAND

ESA BIC (European Space Agency Business Incubation Centers) to koordynowana i współfinansowana przez Europejską Agencję Kosmiczną sieć centrów inkubacji biznesowej, oferująca pomoc w stworzeniu biznesplanu, założeniu firmy i pozyskaniu dodatkowych środków finansowych, zarówno ze źródeł publicznych, jak i prywatnych.

KONSORCJA REGIONALNE W WARSZAWIE, KRAKOWIE I RZESZOWIE

Takie centrum istnieje także w Polsce. Jego celem jest wspieranie startupów wykorzystujących technologie kosmiczne oraz rozwój polskiego sektora technologii kosmicznych. ARP S.A., jako lider konsorcjum, planuje inaugurację ESA BIC POLAND na drugi kwartał 2021 roku.

W ramach ESA BIC POLAND powołane zostaną trzy konsorcja regionalne: w Warszawie, Krakowie i Rzeszowie. Liderami poszczególnych składowych projektu są następujące podmioty:

 • Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w roli lidera ESA BIC POLAND,
 • Fundacja Przedsiębiorczości Technologicznej – lider Konsorcjum Regionalnego w Warszawie,
 • Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. – lider Konsorcjum Regionalnego w Krakowie,
 • Województwo Podkarpackie – lider Konsorcjum Regionalnego w Rzeszowie.
hello-human_t20_2JVp96.jpg

CEL ESA BIC POLAND TO WSPARCIE W TWORZENIU FIRM

Podstawą procesu inkubacji w każdym z tych miast jest zapewnienie wsparcia finansowego, technicznego, biznesowego, promocji oraz dostępu do szkoleń i potencjalnych inwestorów. Startup inkubowany w ramach ESA BIC POLAND pozyska:

 • 50 tys. EUR inwestycji,
 • 50 godzin wsparcia biznesowego,
 • 80 godzin wsparcia technicznego,
 • 10 godzin pomocy prawnej,
 • dostęp do biur i infrastruktury technicznej na czas inkubacji,
 • dostęp do europejskiej sieci ośrodków inkubacyjnych ESA BIC,
 • promocję projektu na arenie międzynarodowej.

Celem ESA BIC POLAND będzie wsparcie w tworzeniu firm i komercjalizacji powstałych technologii. Centrum inkubacji zapewni startupom spersonalizowaną pomoc w założeniu firmy i opracowaniu profesjonalnego biznesplanu. Ponadto, centrum inkubacji wraz z ESA BIC POLAND dostarczą usługi doradcze w kierunku pozyskania dodatkowych środków finansowych ze źródeł publicznych i prywatnych.

Fotolia_60474360_Subscription_Monthly_XL.jpg
Kółko w tle
Kółko w tle

WSPARCIE LOKALOWE I TECHNICZNE

Oprócz wsparcia lokalowego inkubowane firmy mogą zwrócić się do ESA o pomoc techniczną. Aby zapewnić szybki dostęp do wsparcia technicznego, ESA wprowadziła skrzynkę e-mailową, na którą można wysyłać prośby i zapytania, dotyczące bezpośredniego wsparcia od ESA.

Celem ESA BIC POLAND jest rozpoczęcie 45 procesów inkubacji w ciągu pierwszych 5 lat od rozpoczęcia działalności.

ARP Space Academy

ARP Space Academy to szkolenia dedykowane inżynierom, którzy chcą rozpocząć pracę w sektorze kosmicznym, oraz pracownikom technicznym mającym doświadczenie w innych branżach i chcącym przekwalifikować się na branżę kosmiczną.

Szkolenia dają podstawy teoretyczne i praktyczne w różnych dziedzinach nauka inżynierskich, z naciskiem na specyfikę inżynierii kosmicznej. W ramach Space Academy ARP S.A. organizuje dwuczęściowe szkolenie Introduction to Space for Engineers.

Fotolia_82496307_Subscription_Monthly_XL.jpg

Satellite design phases 0/A/B (pierwsza część szkolenia)

Pierwsza część szkolenia Satellite design phases 0/A/B organizowana jest we współpracy z Politechniką Warszawską i dedykowana inżynierom niemającym doświadczenia w sektorze kosmicznym. W ramach kursu odbywa się pięć weekendowych zjazdów, co dwa tygodnie. Szkolenie trwa łącznie 92 godziny.

Jest to pierwszy element dwuetapowego szkolenia, zapewniającego pełną wiedzę na temat projektowania i integracji satelity. Kurs wprowadza podstawowe informacje o środowisku kosmicznym oraz przedstawia szczegółowo metody projektowania poszczególnych systemów satelitarnych w fazach zdefiniowanych przez ECSS (European Cooperation for Space Standardization) – europejską organizację definiującą standardy na rzecz inżynierii kosmicznej.

Koszt kursu to 2365 zł netto.

Koszt kolejnych szkoleń może ulec zmianie, w zależności od terminu oraz formy (stacjonarna lub zdalna).

Ikona

Satellite design phases C/D (druga część szkolenia)

Druga część szkolenia Satellite design phases C/D, organizowana we współpracy z Wojskową Akademią Techniczną, dedykowana jest inżynierom, którzy posiadają niewielkie lub średnie doświadczenie w sektorze kosmicznym. Kurs ma charakter praktyczny i obejmuje szczegółowo proces projektowania, produkcji, montażu oraz testowania podsystemów satelity (fazy C/D). Szkolenie opiera się na dwóch fazach: C (projekt szczegółowy) oraz D (produkcja, montaż i testowanie). Program szkolenia został ułożony tak, aby uczestnik szkolenia wprowadzany był do zagadnień stopniowo i metodycznie, dlatego wiedza i doświadczenie w obszarze kosmicznym i satelitarnym, choć pomocne, nie są wymagane od uczestników kursu.

Kurs realizowany jest w języku polskim, natomiast materiały szkoleniowe przygotowane są w języku angielskim. Czas trwania całego kursu to 82 godziny, większość zajęć prowadzona jest przez ekspertów Centrum Badań Kosmicznych (60 godzin), natomiast pozostałe zajęcia prowadzą przedstawiciele przemysłu (10 godzin), Wojskowej Akademii Technicznej (8 godzin) oraz Polskiej Akademii Nauk (4 godziny).

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym co dwa tygodnie. Wszystkie zajęcia oprócz wizyt studyjnych prowadzone są w Instytucie Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej (IOE WAT), natomiast On-site Visits, związane z aspektami praktycznymi, odpowiednio w Centrum Badań Kosmicznych PAN, Wojskowej Akademii Technicznej, Creotech Instruments S.A., VIGO System oraz w Instytucie Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy.

Koszt kursu to 3300 zł netto.

Koszt kolejnych szkoleń może ulec zmianie, w zależności od terminu oraz formy (stacjonarna lub zdalna).

Fotolia_65688101_Subscription_Monthly_XL.jpg

Rozwój kadr sektora kosmicznego

Sześciomiesięczny płatny program stażowy „Rozwój kadr sektora kosmicznego” jest pierwszym tego typu programem organizowanym w Polsce oraz jednym z zaledwie trzech w Europie.

ARP S.A. realizuje go we współpracy ze Związkiem Pracodawców Sektora Kosmicznego. Adresatami programu są młodzi naukowcy oraz absolwenci kierunków technicznych, takich jak automatyka i robotyka, elektronika, telekomunikacja, elektrotechnika, fizyka techniczna, informatyka, inżynieria materiałowa, lotnictwo, kosmonautyka, mechatronika, mechanika i budowa maszyn lub astronomia.

Program tworzony jest na zasadach konkursu stażowego, a laureaci zostają zaproszeni na sześciomiesięczną odpłatną formę praktycznego zdobywania wiedzy u przyjmującego na staż.

ARP S.A. pokrywa od 20% do 50% kosztów wynagrodzenia stażystów. Głównym założeniem programu stażowego jest kształcenie kadr sektora kosmicznego, rozwój kariery młodych naukowców oraz wsparcie transferu wiedzy pomiędzy uczelniami a firmami z sektora kosmicznego.

Fotolia_29236620_Subscription_Monthly_M.jpg