Parki przemysłowe

Parki przemysłowe to wyodrębnione zespoły nieruchomości, w których znajduje się infrastruktura techniczna, wstępnie przygotowana na potrzeby inwestorów. Tworzy się je na podstawie umowy cywilnoprawnej, której jedną ze stron jest jednostka samorządu terytorialnego.

Czym są parki przemysłowe ARP S.A.?

Parki przemysłowe ARP S.A. to miejsca, w których zgromadzono przedsiębiorstwa (zarówno polskie, jak i zagraniczne) z jednej branży oraz placówki naukowo-badawcze wspierające rozwój technologii i przedsiębiorczości. Każdy z parków przemysłowych ma indywidualny charakter, wynikający z uwarunkowań regionalnych oraz dostępnych czynników prorozwojowych.


Kto może rozpocząć działalność w parku przemysłowym ARP S.A.?

 • Małe i średnie przedsiębiorstwa, pragnące rozpocząć działalność gospodarczą i tworzyć nowe miejsca pracy.
 • Polscy i zagraniczni Przedsiębiorcy, planujący nowe inwestycje.
 • Przedsiębiorcy, którym zależy na specjalizacji i otoczeniu innych przedsiębiorstw o podobnym profilu działalności.
Ikona

Jakie są zalety działalności w parku przemysłowym?

 • Wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.
 • Bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura i duży wybór dogodnych lokalizacji.
 • Powierzchnie działek od kilkuset mkw do kilkudziesięciu ha.
 • Pożyczki dla Przedsiębiorców.
 • Możliwość współpracy przedsiębiorstw biznesowych ze szkolnictwem.
mielec2.jpg
Kółko w tle
Kółko w tle
Parki Przemysłowe ARP.png

Parki przemysłowe na obszarach zarządzanych przez ARP S.A.

WYBIERAJĄC TEREN INWESTYCYJNY PRZEDSIĘBIORCA POWINIEN WZIĄĆ POD UWAGĘ:

 • infrastrukturę transportową (dogodny dojazd, dostęp do dróg, sieci kolejowej, lotniska cargo),
 • dostępność mediów,
 • łatwy dostęp do rynku surowców i rynku zbytu,
 • perspektywę rozwoju,
 • bliskość aglomeracji (uczelni, szkół technicznych),
 • globalną kalkulację opłacalności inwestycji w danej lokalizacji, uwzględniając specjalizację regionu,
 • sytuację formalno-prawną terenu inwestycyjnego,
 • przeznaczenie terenu.

Bazę dostępnych lokalizacji znajdziesz tutaj.