Mazovia EDIH

Mazovia EDIH to Europejski Hub Innowacji Cyfrowych dla Mazowsza, utworzony przez konsorcjum 10 instytucji oferujących kompleksowe wsparcie w procesie transformacji cyfrowej. Zarówno podmioty z województwa mazowieckiego, jak i całej Polski mogą skorzystać z nieodpłatnych usług eksperckich i zmodernizować sposób produkcji lub świadczenia usług zgodnie z obecnymi trendami digitalizacji.

Projekt European Digital Innovation Hub of Mazovia (Mazovia EDIH) ma za zadanie wspierać wdrażanie i maksymalne wykorzystanie potencjału cyfrowego oraz interoperacyjności województwa mazowieckiego. Aby osiągnąć ten cel, kluczowe technologie wspomagające takie jak: zaawansowane technologie wytwarzania, mikro/nanoelektronika, komponenty i systemy elektroniczne oraz fotonika, łączone są z zaawansowanymi technologiami cyfrowymi, na przykład sztuczną inteligencją, obliczeniami wysokiej wydajności i bezpieczeństwem cybernetycznem. Poprzez te połączenia Mazovia EDIH przyczynia się do przyspieszenia cyfrowej i ekologicznej transformacji sektora przemysłowego na poziomie regionalnym i krajowym.

Efektem projektu ma być świadczenie usług przez wszystkich konsorcjantów w kategoriach testowania rozwiązań konsorcjantów przez przedsiębiorców przed inwestycją, rozwój umiejętności w ww. obszarach technologicznych, świadczenie usług w zakresie budowania społeczności, a finalnie – szeroko pojętego wsparcia biznesu w rozwoju technologiczno-przemysłowym.

Nasze specjalizacje:

  • sztuczna inteligencja i wspomaganie decyzji,
  • cyberbezpieczeństwo,
  • obliczenia wysokiej wydajności,
  • mikro-, nano- i optoelektronika,
  • fotonika,
  • robotyzacja
logo2_Mazovia_EDIH_1

PARTNERZY MAZOVIA EDIH

Mazovia EDIH to konsorcjum 10 instytucji oferujących kompleksowe wsparcie w procesie transformacji cyfrowej. Zarówno podmioty z województwa mazowieckiego jak i całej Polski mogą skorzystać z nieodpłatnych usług eksperckich i zmodernizować sposób produkcji lub świadczenia usług zgodnie z obecnymi trendami digitalizacji.

Bez nazwy (4876 x 792 px)
belka loga dofinansowanie

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie #EDIH #MazoviaEDIH

Kółko w tle
Kółko w tle

Czas realizacji projektu: 01/01/2023 – 31/12/2025

Projekt Mazovia EDIH jest współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Cyfrowa Europa realizowanego w latach 2021-2027 (nr Umowy grantowej z KE: 101083509 — Mazovia EDIH — DIGITAL-2021-EDIH-01) oraz współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie na rzecz Nowoczesnej Gospodarki 2021–2027, działanie FENG.02.22 Współfinansowanie działań EDIH w ramach 2 Priorytetu Środowisko sprzyjające innowacjom (nr Umowy o dofinansowanie z PARP: FENG.02.22-IP.02-0002/23-00).

Wartość projektu: 12 106 208,68 zł.

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 12 106 208,58 zł.