Mazovia EDIH

Mazovia EDIH to Europejski Hub Innowacji Cyfrowych dla Mazowsza, utworzony przez konsorcjum 10 instytucji oferujących kompleksowe wsparcie w procesie transformacji cyfrowej. Zarówno podmioty z województwa mazowieckiego, jak i całej Polski mogą skorzystać z nieodpłatnych usług eksperckich i zmodernizować sposób produkcji lub świadczenia usług zgodnie z obecnymi trendami digitalizacji.

Projekt European Digital Innovation Hub of Mazovia (Mazovia EDIH) ma za zadanie wspierać wdrażanie i maksymalne wykorzystanie potencjału cyfrowego oraz interoperacyjności województwa mazowieckiego. Aby osiągnąć ten cel, kluczowe technologie wspomagające takie jak: zaawansowane technologie wytwarzania, mikro/nanoelektronika, komponenty i systemy elektroniczne oraz fotonika, łączone są z zaawansowanymi technologiami cyfrowymi, na przykład sztuczną inteligencją, obliczeniami wysokiej wydajności i bezpieczeństwem cybernetycznem. Poprzez te połączenia Mazovia EDIH przyczynia się do przyspieszenia cyfrowej i ekologicznej transformacji sektora przemysłowego na poziomie regionalnym i krajowym.

Efektem projektu ma być świadczenie usług przez wszystkich konsorcjantów w kategoriach testowania rozwiązań konsorcjantów przez przedsiębiorców przed inwestycją, rozwój umiejętności w ww. obszarach technologicznych, świadczenie usług w zakresie budowania społeczności, a finalnie – szeroko pojętego wsparcia biznesu w rozwoju technologiczno-przemysłowym.

Nasze specjalizacje:

  • sztuczna inteligencja i wspomaganie decyzji,
  • cyberbezpieczeństwo,
  • obliczenia wysokiej wydajności,
  • mikro-, nano- i optoelektronika,
  • fotonika,
  • robotyzacja
logo2_Mazovia_EDIH_1

PARTNERZY MAZOVIA EDIH

Mazovia EDIH to konsorcjum 10 instytucji oferujących kompleksowe wsparcie w procesie transformacji cyfrowej. Zarówno podmioty z województwa mazowieckiego jak i całej Polski mogą skorzystać z nieodpłatnych usług eksperckich i zmodernizować sposób produkcji lub świadczenia usług zgodnie z obecnymi trendami digitalizacji.

baner logo (4876 x 792 px)

Czas realizacji projektu: 01/01/2023 – 31/12/2025

Projekt jest dofinansowany z unijnego programu Digital Europe dla Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych
w ramach umowy grantowej nr 101083509.

Wartość projektu: 2,566,505.99 EUR.

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 1,566,505.99 EUR.