Spółki w nadzorze ARP S.A.

W nadzorze właścicielskim ARP S.A. znajduje się kilkadziesiąt spółek, prowadzących bardzo różnorodną działalność gospodarczą. Z uwagi na ten fakt, podmioty tworzące portfel podzielono na dwa typy: portfel podstawowy i portfel podmiotów wspierających rozwój regionalny.

Portfel podstawowy to podmioty gospodarcze prowadzące przede wszystkim działalność produkcyjną, a także usługowo-handlową i finansową.

Portfel spółek ARP S.A.

PORTFEL SPÓŁEK W NADZORZE WŁAŚCICIELSKIM ARP S.A.
NAZWA SPÓŁKI
UDZIAŁY W KAPITALE ZAKŁADOWYM
BRANŻA
IT ARP Informatyka sp. z o.o. 100 % IT
Doradztwo ARP Doradztwo sp. z o.o. 100% Doradztwo
Finansowa Corbridge Investments S.A. 100 % Doradztwo, Inwestycje
Żegluga ARANDA sp. z o.o. 100 % Produkcja, Żegluga
Produkcja Paliw Alternatywnych Euro Eko sp. z o.o. 100 % Produkcja Paliw Alternatywnych
Pozostałe Euro Eko Media sp. z o.o. 100 % Pozostałe
Zarządzanie Operator ARP sp. z o.o. 100 % Nieruchomości, Inwestycje
Kolejnictwo Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego – Poznań sp. z o.o. 100 % Kolejnictwo
Produkcja Zakład Konstrukcji Spawanych Łabędy sp. z o.o. 100 % Produkcja
Finansowa POL-Euro Fundusz Morski S.A. 100 % Inwestycje
Kolejnictwo Polski Tabor Szynowy sp. z o.o. 100 % Kolejnictwo
Doradztwo Radomskie Centrum Innowacji i Technologii sp. z o.o. 100 % Doradztwo
Elektromobilność ARP E-VEHICLES sp. z o.o. 100 % Elektromobilność
Inwestycje Grupa Przemysłowa Baltic sp. z o.o. (dawna SPV Operator sp. z o.o.) 100 % Inwestycje, zarządzanie
Finansowa ARP Leasing sp. z o.o. 100 % Inwestycje, nieruchomości i ruchomości
Produkcja opakowań Polska Grupa Opakowaniowa "Opakomet" S.A. 85,17 % Produkcja opakowań
Produkcja Energomontaż-Północ Gdynia S.A. w Gdyni 4,88 % Produkcja wielkogabarytowa, Konstrukcje stalowe
Finansowa ARP Leasing 2 sp. o.o. 100 % Finanse, Pożyczki, Leasing
Produkcja Diora Świdnica sp. z o.o. 100 % Produkcja
Produkcja MESKO-ROL sp. z o.o. 100 % Produkcja maszyn rolniczych
Produkcja FAS Głowno sp. z o.o. 100 % Produkcja
Surowce Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych sp.z o.o. 99,99 % Surowce
Usługi Galwanizer sp. z o.o. 99,95 % Usługi galwanizacyjne
Gaming ARP Games sp. z o.o. 99,58 % Gaming
Finansowa Agencja Kapitałowo-Rozliczeniowa S.A. 99,43 % Doradztwo, Inwestycje
Żegluga Polskie Linie Oceaniczne S.A. 98,25 % Żegluga
Produkcja Centrum Produkcyjne Pneumatyki „PREMA” S.A. 92,50 % Produkcja
Chemiczna Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej CHEMAR S.A.  w Kielcach 91,67 % Produkcja, Chemiczna
Produkcja Zakłady Górniczo-Metalowe ZĘBIEC w Zębcu S.A. 91,43 % Produkcja
Produkcja Inofama S.A. 90,85 % Produkcja
Tekstylna Teofilów S.A. 89,41 % Tekstylia
Surowce Kopalnia Soli Kłodawa S.A. 89,22 % Surowce
Wzornictwo Instytut Wzornictwa Przemysłowego sp. z o.o. 89,73 % Wzornictwo
Tekstylna Polanex sp. z o.o. 88,86 % Tekstylia
Produkcja Zakład Tworzyw Sztucznych Artgos S.A. 88,23 % Produkcja
Produkcja Grupa CZH S.A. 87,68 % Wyroby stalowe
Produkcja Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego STOMIL S.A. 85,00 % Produkcja
Zarządzanie Dolnośląskie Zakłady Usługowo-Produkcyjne Dozamel sp. z o.o. 85,00 % Zarządzanie, Usługi
Produkcja Warszawskie Zakłady Mechaniczne PZL-WZM 86,59 % Produkcja części mechanicznych
Kolejnictwo H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych sp. z o.o. 80,62 % Kolejnictwo
Zarządzanie SSE Starachowice S.A. w Starachowicach 79,52 % Inwestycje, nieruchomości
Budownictwo ENERGOP sp. z o.o. 73,46 % Budownictwo przemysłowe i energetyczne
Budownictwo ARP Prefabrykacja sp. z o.o. 70,00 % Budownictwo
Kolejnictwo POLREGIO sp. z o.o. (dawne Przewozy Regionalne sp. z o.o. ) 50 % +1 głos Kolejnictwo
Kosmos PIAP Space sp. z o.o. w Toruniu 43,98 % Kosmos
Rolnicza Polskie Zakłady Zbożowe PZZ  w Krakowie S.A. 39,13 % Rolnicza
Zarządzanie Gryf Nieruchomości sp. z o.o. 35,00 % Nieruchomości
Produkcja EKOBENZ sp. z o.o. 31,86 % Produkcja
Przemysł zbrojeniowy Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. 26,96 % Przemysł zbrojeniowy
Zarządzanie Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. w Sopocie 23,90 % Inwestycje, nieruchomości
Produkcja MESKO AGD sp. z o.o. 19,49 % Produkcja
Kosmos Creotech Instruments S.A. 17,10 % Kosmos
Przemysł zbrojeniowy Polski Holding Obronny sp. z o.o. 15,76 % Przemysł zbrojeniowy
Zarządzanie Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INVEST-PARK sp. z o.o. w Wałbrzychu 2,34 % Inwestycje, nieruchomości
Tekstylna Zakłady Przemysłu Wełnianego KREPOL S.A. 0,51 % Tekstylia
Energetyka Elektrociepłownia Mielec sp. z o.o. 0,47 % Energetyka

Spółki giełdowe

SPÓŁKI GIEŁDOWE
UDZIAŁY W KAPITALE ZAKŁADOWYM
NAZWA SPÓŁKI
BRANŻA
Produkcja 47,29 % Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. Produkcja obrabiarek
Kolejnictwo 18,64 % Trakcja S.A. Kolejnictwo, Infrastruktura
Chemiczna 13,13 % Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. Chemiczna
Finansowa 0,03 % PKO BP S.A. Bankowa

Agencje Rozwoju Regionalnego

AGENCJE ROZWOJU REGIONALNEGO
UDZIAŁY W KAPITALE ZAKŁADOWYM
NAZWA SPÓŁKI
37,77 % Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczawnie Zdroju
35,64 % Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu
24,31 % Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A. w Nowej Rudzie
1,42 % Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnowie

Spółki w likwidacji / upadłości

SPÓŁKI W LIKWIDACJI/UPADŁOŚCI
UDZIAŁY W KAPITALE ZAKŁADOWYM
NAZWA SPÓŁKI
STATUS
100 % Korporacje Polskie Stocznie S.A. w likwidacji w likwidacji
100% IDA Management sp. z o.o. w likwidacji
100 % Polskie Centrum Operacji Kapitałowych sp. z o.o. w likwidacji w likwidacji
99,38 % Stocznia Marynarki Wojennej S.A. w upadłości likwidacyjnej w upadłości likwidacyjnej
42,34 % Stocznia Szczecińska Nowa sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w upadłości likwidacyjnej
10,16 % Unimor Radiocom sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w upadłości likwidacyjnej
9,04 % Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej sp. z o.o. w likwidacji w likwidacji
2,86 % Zakłady Metalurgiczne SKAWINA S.A w likwidacji w likwidacji
0,45 % Walcownia Rur Jedność sp. z o.o. w likwidacji w likwidacji

Fundacje

FUNDACJE
DATA POWSTANIA
NAZWA FUNDACJI
OBSZAR DZIAŁALNOŚCI
Polska Fundacja Promocji Kadr kadry dla przemysłu
Fundacja Forum Innowacyjnego Rozwoju Gospodarczego rozwój ekosystemu startupów w Polsce
Pro Arte et Historia zarządzanie obiektami pałacowo-zamkowymi
2019 Fundacja ARP im. Eugeniusza Kwiatkowskiego pomoc potrzebującym