Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

ul. Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa

Tel.: (+48) 22 695 36 00 , (+48) 22 695 37 00

E-mail: poczta@arp.pl

NIP: 526-030-02-04

Kapitał zakładowy: 8.082.743.000,00 PLN

Kółko w tle
Kółko w tle
Ikona szukaj
Ikona szukaj
6
Centrów Obsługi Przedsiębiorców
70
Specjalne Strefy Ekonomiczne
50 spółek
Grupy kapitałowej ARP
100
Inwestycji ARP
Centra Obsługi Przedsiębiorców
Specjalne Strefy Ekonomiczne
Spółki grupy kapitałowej ARP
Struktura ARP