< Powrót

ARP Games

ARP Games sp. z o.o. to jedyny w Polsce akcelerator gier wideo, wspierający merytorycznie oraz finansowo młodych twórców gier oraz startupy działające na rynku gier wideo.Spółka została założona w 2016 roku przez ARP S.A. i SPIN-US sp. z o.o. – spółkę celową Uniwersytetu Śląskiego – oraz Powiat Cieszyński.

Program Akceleracyjny

Oś działalności ARP Games sp. z o.o. wyznaczają ogłaszane dwa razy w roku konkursy, do których przystępują zespoły tworzące gry wideo. Twórcy otrzymują profesjonalne wsparcie, a najlepsi mogą liczyć na wydanie swoich produkcji.

W ramach Programu Akceleracyjnego ARP Games sp. z o.o. proponuje wsparcie finansowe, jak również merytoryczne, techniczne i lokalowe. Zespół biorący udział w programie może liczyć na maksymalnie 20 tys. zł. dofinansowania do projektu w pierwszym etapie. Łącznie wartość wsparcia udzielonego w ramach programu akceleracyjnego wyniosła dotychczas ponad 1 351 000 zł. Zespoły uczestniczą w specjalistycznych szkoleniach biznesowych, mogą także korzystać z przestrzeni biurowej spółki.

Wszystkie projekty otrzymują wsparcie branżowego mentora, który dobierany jest indywidualnie do potrzeb twórców. Współpraca z mentorem realizowana jest w pierwszym etapie akceleracji. Finalnie zespół dąży do przygotowania grywalnej wersji demo projektu. Na jej podstawie dokonywana jest ocena po pierwszym etapie programu.

Najlepsi, którzy przeszli do drugiego etapu programu, rozpoczynają proces poszukiwania wydawcy. Z pomocą i wsparciem ARP Games sp. z o.o., a także dzięki ARP S.A., partnerzy programu odbywają szereg rozmów biznesowych, uczestniczą w targach i konferencjach branżowych oraz promują projekt, aktywnie poszukując partnerów do dalszej współpracy.

Pierwsze gry, powstające w ramach Programu Akceleracyjnego, ukazały się w 2019 roku. W sumie, dzięki Programowi Akceleracyjnemu ARP Games, powstało jak dotąd sześć nowych spółek.

light-bulb-with-blue-bokeh-in-the-background_t20_xvxxEm.jpg