< Powrót

Spółki z udziałem Skarbu Państwa w nadzorze ARP S.A.

Poniższy wykaz zawiera spis spółek Skarbu Państwa powierzonych ARP S.A. w ramach realizacji programu Efektywność +. Celem programu jest uporządkowanie spraw korporacyjnych powierzonych spółek, a także przeprowadzenie procesów restrukturyzacyjnych i likwidacyjnych.

Spółki Skarbu Państwa zostały powierzone Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. na podstawie rozporządzenia wykonawczego do ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym w ramach realizacji programu Efektywność +. Celem programu jest porządkowanie spraw korporacyjnych powierzonych spółek, a także prowadzenie procesów restrukturyzacyjnych i likwidacyjnych.
Lp.
FIRMA SPÓŁKI
NUMER KRS
% UDZIAŁ SP W KZ
AKTUALNY STATUS
Dodatkowe informacje
Czynna 1 Agencja Kapitałowo Rozliczeniowa S.A. z siedzibą w Warszawie 0000055912 0,00 Czynna Przekształcenia właścicielskie
Nieprowadząca działalności 2 Agencja Rozwoju Rolnictwa i Przemysłu Przetwórczego Regionu Raciborskiego S.A. z siedzibą w Raciborzu 0000207124 0,39 Nieprowadząca działalności
Wykreślona z KRS 3 AUTOSAN S.A. w upadłości z siedzibą w Sanoku 0000067912 2,39 Wykreślona z KRS
(1 luty 2021 r.)
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS
19 luty 2021 r.
Likwidacja 4 BEZETEN S.A. w likwidacji z siedzibą w Bytomiu 0000216521 25,26 Likwidacja
Wykreślona z KRS 5 Biuro Handlowe CONCRET sp. z o.o. z  siedzibą w Bydgoszczy 0000130020 99,93 Wykreślona z KRS
(20 kwietnia 2021 r.)
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS
20 maja 2021 r.
Czynna 6 Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego STOMIL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy 0000070851 15,00 Czynna Nieodpłatne udostępnianie akcji Skarbu Państwa uprawnionym pracownikom
Likwidacja 7 Cegielnie Kutnowskie sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Kaszewach Kościelnych 0000333979 100,00 Likwidacja
Czynna 8 CHEMAR S.A. z siedzibą w Kielcach 0000146925 8,33 Czynna Przekształcenia właścicielskie
Czynna 9 Centrum Produkcyjne Pneumatyki PREMA S.A. z siedzibą w Kielcach 0000127140 7,50 Czynna Nieodpłatne udostępnianie akcji Skarbu Państwa uprawnionym pracownikom
Wykreślona z KRS 10 Chemia Polska sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie 0000100551 46,38 Wykreślona z KRS
(19 sierpnia 2020 r.)
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS
1 września 2020 r.
Czynna 11 Chłodnia Białystok S.A. z siedzibą w Białymstoku 0000186112 49,15 Czynna
Wykreślona z KRS 12 Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Cieszynie 0000274209 100 Wykreślona z KRS
(2 kwietnia 2020 r.)
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS
3 czerwca 2020 r.
Upadłość 13 Daewoo Motor Polska sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Lublinie 0000037343 1,55 Upadłość
Nieprowadząca działalności 14 Dolnośląskie Konsorcjum Handlowo-Finansowe S.A. z siedzibą we Wrocławiu 0000016853 3,85 Nieprowadząca działalności
Czynna 15 Dolnośląskie Zakłady Usługowo-Produkcyjne DOZAMEL sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 0000085139 15,00 Czynna Przekształcenia właścicielskie
Nieodpłatne udostępnianie udziałów Skarbu Państwa uprawnionym pracownikom
Upadłość 16 Drukarnia Narodowa S.A. w upadłości z siedzibą w Krakowie 0000035275 0,62 Upadłość
Likwidacja 17 EUROLOT S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie 0000044777 62,10 Likwidacja
Upadłość 18 Fabryka Maszyn w Leżajsku sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Leżajsku 0000106213 100,00 Upadłość
Nieprowadząca działalności 19 FAGUM-STOMIL S.A. z siedzibą w Łodzi 0000097716 25,08 Nieprowadząca działalności
Upadłość 20 Huta Kościuszko S.A. w upadłości z siedzibą w Chorzowie 0000109444 100,00 Upadłość
Likwidacja 21 Huta Metali Nieżelaznych Szopienice S.A. w likwidacji z siedzibą w Katowicach 0000026012 32,11 Likwidacja
Upadłość 22 Huta Ostrowiec S.A. w upadłości z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim 0000014800 6,51 Upadłość
Nieprowadząca działalności 23 Huta Szkła Artystycznego ZĄBKOWICE S.A. w likwidacji z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 0000075508 13,80 Nieprowadząca działalności
Wykreślona z KRS 24 Huta Szkła Gospodarczego ZAWIERCIE S.A. w upadłości z siedzibą w Zawierciu 0000043226 100,00 Wykreślona z KRS
(24 kwietnia 2020 r.)
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS
10 marca 2021 r.
Czynna 25 Instytut Wzornictwa Przemysłowego sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 0000295898 0,00 Czynna Przekształcenia właścicielskie
Czynna 26 INOFAMA S.A. z siedzibą
w Inowrocławiu
0000079235 9,15 Czynna Nieodpłatne udostępnianie akcji Skarbu Państwa uprawnionym pracownikom
Nieprowadząca działalności 27 Kancelaria Gospodarcza ADIUTOR sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 0000064238 25,00 Nieprowadząca działalności
Upadłość 28 Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie 0000171630 0,20 Upadłość
Upadłość 29 Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Wilkowie 0000246335 100,00 Upadłość
Nieprowadząca działalności 30 Krakowskie Centrum Komunikacyjne sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Krakowie 0000022237 33,33 Nieprowadząca działalności
Upadłość 31 Krośnieńskie Huty Szkła KROSNO S.A. w upadłości z siedzibą w Krośnie 0000010660 2,90 Upadłość
Likwidacja 32 Laboratorium Inteligentnego Miasta i Innowacyjnej Gospodarki S.A. w likwidacji z siedzibą w
Krakowie
0000590980 94,24 Likwidacja
Nieprowadząca działalności 33 LEN S.A. w likwidacji
z siedzibą w Kamiennej Górze
0000006923 5,80 Nieprowadząca działalności
Likwidacja 34 Lubuskie Fabryki Mebli S.A.
w likwidacji z siedzibą w Świebodzinie
0000034968 42,63 Likwidacja
Wykreślona z KRS 35 Małopolski Rynek Hurtowy S.A. z siedzibą w Tarnowie 0000045641 0,00 Wykreślona z KRS
(31 grudnia 2020 r.)
Przekształcenia właścicielskie
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS
12 luty 2021 r.
Upadłość 36 MAXER S.A. w upadłości z siedzibą w Poznaniu 0000021977 4,32 Upadłość
Wykreślona z KRS 37 Mazowieckie Konsorcjum Autostradowe S.A. z siedzibą w Warszawie 0000060730 3,06 Wykreślona z KRS
(28 maja 2020 r.)
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS
1 lipca 2020 r.
Czynna 38 MESKO-AGD sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej 0000034886 0,00 Czynna Przekształcenia właścicielskie
Nieprowadząca działalności 39 METALCHEM sp. z o.o. z siedzibą w Annopolu 0000061298 40,59 Nieprowadząca działalności
Likwidacja 40 METRON-NIGA sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Krakowie 0000057827 49,39 Likwidacja
Czynna 41 Międzynarodowa Korporacja Gwarancyjna sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie
0000107392 100,00 Czynna
Likwidacja 42 Narodowe Centrum Sportu-Rozliczenia sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie 0000291803 100,00 Likwidacja
Czynna 43 Polska Grupa Opakowaniowa OPAKOMET S.A. z siedzibą w Krakowie 0000245701 11,50 Czynna Przekształcenia właścicielskie
Upadłość 44 Opolskie Zakłady Przemysłu Lniarskiego LINOPŁYT S.A. w likwidacji w upadłości
z siedzibą w Wołczynie
0000217265 10,00 Upadłość
Czynna 45 Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 0000288470 100,00 Czynna
Upadłość 46 PKS Nowy Targ sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Nowym Targu 0000313335 48,98 Upadłość
Likwidacja 47 POLANIA sp. z o.o. w likwidacji  siedzibą w Gnieźnie 0000288816 20,12 Likwidacja
Upadłość 48 POL-DRÓG Chojnice sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Pawłówku 0000111726 25,50 Upadłość
Likwidacja 49 Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie 0000043695 98,11 Likwidacja
Likwidacja 50 Polski Monopol Loteryjny sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie 0000077431 100,00 Likwidacja
Likwidacja 51 Polskie Centrum Operacji Kapitałowych sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie 0000031738 0,00 Likwidacja Przekształcenia właścicielskie
Upadłość 52 Polskie Nagrania sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie 0000235550 100,00 Upadłość
Nieprowadząca działalności 53 PREFBET S.A. z siedzibą w Krakowie 0000121606 25,00 Nieprowadząca działalności
Likwidacja 54 Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej 0000106418 18,00 Likwidacja
Wykreślona z KRS 55 Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska i Melioracji w Wągrowcu sp. z o.o w upadłości z siedzibą w Wągrowcu 0000311546 100,00 Wykreślona z KRS
(06 maja 2021 r.)
Wykreślona z KRS - wpis nieprawomocny
Wykreślona z KRS 56 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej IWOPOL sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej 0000161895 37,30 Wykreślona z KRS
(11 stycznia 2021 r.)
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS
26 stycznia 2021 r.
Czynna 57 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Mrągowo sp. z o.o. z siedzibą w Mrągowie 0000329573 48,90 Czynna
Czynna 58 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Przemyślu sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu 000067092 18,80 Czynna
Upadłość zakończona 59 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Busku Zdroju S.A. w upadłości z siedzibą w Busku Zdroju 0000051440 100,00 Upadłość zakończona
Czynna 60 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Dębicy S.A. z siedzibą w Dębicy 000069983 4,48 Czynna
Upadłość 61 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Gnieźnie 0000319537 100,00 Upadłość
Czynna 62 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Katowicach S.A. z siedzibą w Bytomiu 000052910 4,73 Czynna
Upadłość 63 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kielcach S.A. w upadłości z siedzibą w Kielcach 0000047244 100,00 Upadłość
Likwidacja 64 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wielkopolskim sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim 0000377163 100,00 Likwidacja
Czynna 65 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Wołowie sp. z o.o. z siedzibą w Wołowie 0000212144 9,50 Czynna
Upadłość 66 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej  w Puławach sp. z o.o. w upadłości z
siedzibą w Puławach
0000300196 100,00 Upadłość
Wykreślona z KRS 67 Przedsiębiorstwo Obrotu Wyrobami Hutniczymi CENTROSTAL w Rzeszowie S.A. z siedzibą w Rzeszowie 0000060516 25,00 Wykreślona z KRS
(24 czerwca 2019 r.)
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS
06 lipca 2019 r.
Wykreślona z KRS 68 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Zgorzelcu sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Zgorzelcu 0000050720 100,00 Wykreślona z KRS
(24 października 2019 r.)
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS
12 listopada 2019 r.
Likwidacja 69 Przedsiębiorstwo Przemysłu Bawełnianego ZAMTEX S.A. w likwidacji z siedzibą
w Zambrowie
0000049952 51,77 Likwidacja
Upadłość 70 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROMOS sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Woli Rębkowskiej 0000084500 48,33 Upadłość
Upadłość zakończona 71 Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie PZZ S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Kozłowie 0000179749 25,00 Upadłość zakończona
Likwidacja 72 Przędzalnia Czesankowa ELANEX S.A. w likwidacji z siedzibą w Częstochowie 0000136430 27,84 Likwidacja
Upadłość 73 Przędzalnia Zawiercie S.A. w upadłości z siedzibą w Zawierciu 0000063527 100,00 Upadłość
Nieprowadząca działalności 74 PZZ AGRO-PIAST S.A. z siedzibą w Chorzelowie 0000108580 10,29 Nieprowadząca działalności
Nieprowadząca działalności 75 Rafineria Nafty GLIMAR S.A. z siedzibą w Strzyżowie 0000069432 2,12 Nieprowadząca działalności
Likwidacja 76 REGNON S.A. w likwidacji z siedzibą w Katowicach 000072586 0,000608 Likwidacja
Likwidacja 77 Rzeszowskie Zakłady Graficzne S.A. w likwidacji z siedzibą w Rzeszowie 0000011274 16,81 Likwidacja
Upadłość 78 Stocznia Marynarki Wojennej S.A.
w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdyni
0000245948 0,62 Upadłość
Czynna 79 Teofilów S.A. z siedzibą w Łodzi 0000007187 10,58 Czynna Nieodpłatne udostępnianie akcji Skarbu Państwa uprawnionym pracownikom
Upadłość 80 Tłocznia Metali Pressta S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Bolechowie 0000026874 54,16 Upadłość
Wykreślona z KRS 81 Tomaszowskie Przedsiębiorstwo Budowlane TOMBUD S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim 0000079056 25,02 Wykreślona z KRS
(31 stycznia 2020 r.)
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS
21 luty 2020 r.
Nieprowadząca działalności 82 TONSIL S.A. w likwidacji z siedzibą we Wrześni 0000021598 8,63 Nieprowadząca działalności
Likwidacja 83 Tradecom S.A. w likwidacji z siedzibą w Mielcu 0000050948 0,59 Likwidacja
Upadłość 84 Unimor Radiocom sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdańsku 0000066791 51,94 Upadłość
Likwidacja 85 UNITRA-UNIZET sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie 0000293968 100,00 Likwidacja
Czynna 86 Warszawskie Zakłady Mechaniczne PZL-WZM w Warszawie S.A. z siedzibą w Jawczycach 0000320810 0,00 Czynna Przekształcenia właścicielskie
Nieprowadząca działalności 87 WISKORD S.A. w likwidacji z siedzibą w Szczecinie 0000393247 25,20 Nieprowadząca działalności
Upadłość 88 Wojskowe Biuro Projektów Budowlanych sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Poznaniu 0000379574 100,00 Upadłość
Upadłość 89 Wytwórnia Aparatury Wtryskowej PZL-Mielec sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Mielcu 0000055396 12,59 Upadłość
Upadłość 90 Wytwórnia Silników Wysokoprężnych ANDORIA S.A. w likwidacji w upadłości z siedzibą w Andrychowie 0000065325 10,48 Upadłość
Upadłość 91 Zakład Naprawczy Mechanizacji Rolnictwa sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Ostródzie 0000319968 1,05 Upadłość
Upadłość 92 Zakład Przemysłu Odzieżowego CORA-TEX w Krasnymstawie S.A. w upadłości
z siedzibą w Krasnymstawie
0000070087 100,00 Upadłość
Czynna 93 Zakład Tworzyw Sztucznych ARTGOS S.A. z siedzibą w Brzozowie 0000107922 1,58 Czynna Przekształcenia właścicielskie
Upadłość 94 Zakład Utrzymania Ruchu PZL-Mielec sp. z o.o.  w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Mielcu 0000076661 49,49 Upadłość
Nieprowadząca działalności 95 Zakłady Futrzarskie Kurów 1 S.A. z siedzibą w Kurowie 0000002251 20,25 Nieprowadząca działalności
Czynna 96 Zakłady Górniczo-Metalowe Zębiec w Zębcu S.A. z siedzibą w Zębcu 0000049427 2,43 Czynna Przekształcenia właścicielskie
Upadłość 97 Zakłady Mechaniczne Urządzeń Górniczych DEZAM sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Dzierżoniowie 0000080230 100,00 Upadłość
Nieprowadząca działalności 98 Zakłady Metalurgiczne SKAWINA S.A. w likwidacji z siedzibą w Skawinie 0000038544 2,89 Nieprowadząca działalności
Wykreślona z KRS 99 Zakłady Mięsne MAĆKO sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Zabrzu 0000239931 4,63% Wykreślona z KRS
(2 grudnia 2019 r.)
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS
10 stycznia 2020 r.
Nieprowadząca działalności 100 Zakłady Mięsne w Bydgoszczy BYD-MEAT S.A. z siedzibą w Bydgoszczy 0000011226 25,03 Nieprowadząca działalności
Nieprowadząca działalności 101 Zakłady Przemysłu Lniarskiego LENWIT sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Witaszyczkach 0000051300 15,03 Nieprowadząca działalności
Likwidacja 102 Zakłady Przemysłu Pasmanteryjnego LENORA sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Łodzi 0000151326 2,71 Likwidacja
Nieprowadząca działalności 103 Zakłady Przemysłu Wełnianego „Krepol” S.A. z siedzibą w Bielsku Białej 0000069600 0,51 Nieprowadząca działalności
Czynna 104 Zakłady Sprzętu Precyzyjnego Niewiadów S.A. w upadłości z siedzibą w Osiedlu Niewiadowie 0000048645 100,00 Czynna
Upadłość 105 Zakłady Tkanin Wełnianych MAZOVIA S.A. w upadłości z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim 0000011591 37,42 Upadłość
Upadłość 106 Zakłady Tworzyw Sztucznych Pronit S.A. w upadłości z siedzibą w Pionkach 0000206684 72,42 Upadłość
Upadłość 107 Zakłady Tytoniowe w Lublinie S.A. w upadłości z siedzibą w Lublinie 0000037545 5,43 Upadłość
Wykreślona z KRS 108 Zakłady Wyrobów Kamionkowych MARYWIL S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Suchedniowie 0000046731 100,00 Wykreślona z KRS
(24 lipca 2020 r.)
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS
7 sierpnia 2020 r.
Likwidacja 109 ZMK S.A. w likwidacji z siedzibą w Krakowie 0000056738 10,76 Likwidacja

Produkty, które mogą Cię zainteresować