< Powrót

TSSE EURO-PARK WISŁOSAN

Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK WISŁOSAN, jest obszarem inwestycyjnym zarządzanym przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie. Obszar obejmuje 35 powiatów ziemskich i grodzkich, w tym 261 gmin zlokalizowanych w województwach: podkarpackim, lubelskim i mazowieckim na którym udzielane są decyzje o wsparciu dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.

Każdy przedsiębiorca może samodzielnie sprawdzić swoje możliwości inwestycyjne. Specjalny kwalifikator umożliwia policzenie wysokości wkładu własnego w inwestycję oraz przysługujące ulgi podatkowe.

  • Oblicz szybko swoje możliwości.
  • Wybierz docelowe miejsce prowadzenia działalności.
  • Dowiedz się o jak wysoką pomoc publiczną możesz się ubiegać.
Ikona

Powstanie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN

TSSE EURO-PARK WISŁOSAN została utworzona w 1997 roku. W myśl Ustawy o wspieraniu nowych inwestycji od 2018 roku zarządzającemu TSSE EURO-PARK WISŁOSAN zostały przypisane obszary 35 powiatów, zlokalizowanych w województwach: podkarpackim, lubelskim i mazowieckim, a także obszar 760 ha, zlokalizowany w województwie dolnośląskim na terenie powiatu wrocławskiego.

Celem TSSE EURO-PARK WISŁOSAN jest wzrost aktywności gospodarczej terenów poprzez wykorzystanie istniejących walorów inwestycyjnych tych obszarów oraz rozwój więzi kooperacyjnych w strefie i jej bezpośrednim otoczeniu.

25-lecie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN

Działalność strefy inwestycji

Działalność zarządzającego obszarem ma stymulować rozwój polskiej przedsiębiorczości i zachęcać do inwestowania na terenie Polski w ramach rządowego programu Polska Strefa Inwestycji.

W nowym prawodawstwie, tj. Ustawie o wspieraniu nowych inwestycji, każdemu z zarządzających przydzielono teren, na którym realizuje on zadania określone w Ustawie. TSSE EURO-PARK WISŁOSAN TSSE EURO-PARK WISŁOSAN obejmuje województwo lubelskie (powiaty: bialski, biłgorajski, chełmski, hrubieszowski, janowski, krasnostawski, kraśnicki, łęczyński, łukowski, opolski, parczewski, radzyński, rycki, tomaszowski, włodawski, zamojski, oraz miasta na prawach powiatu: Biała Podlaska, Chełm, Zamość), województwo podkarpackie (powiaty: niżański, przemyski, stalowowolski, tarnobrzeski, oraz miasta na prawach powiatu: Przemyśl, Tarnobrzeg) województwo mazowieckie (powiaty: białobrzeski, garwoliński, grójecki, kozienicki, lipski, miński, siedlecki, zwoleński, oraz miasta na prawach powiatu: Radom, Siedlce) oraz obszar 760 ha, zlokalizowany w województwie dolnośląskim na terenie powiatu wrocławskiego (teren wydzielony).

Obowiązująca od 29 czerwca 2018 roku Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji umożliwia przedsiębiorcom uzyskanie pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego. Uzyskanie tego rodzaju pomocy przez przedsiębiorcę realizującego nową inwestycję jest uzależnione w głównej mierze od przedmiotu planowanej inwestycji oraz spełnienia kryteriów ilościowych (poniesienie kosztów kwalifikowanych w określonej wysokości kojarzonej ze stopą bezrobocia i wielkością przedsiębiorcy) i jakościowych, szczegółowo opisanych w rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej.

Nowe przepisy umożliwiają inwestorowi wskazanie miejsca realizacji swojej inwestycji. Na szczególne wsparcie mogą liczyć przedsiębiorstwa, które przyczyniają się do wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki. Podstawą do skorzystania z tego rodzaju pomocy publicznej jest decyzja o wsparciu, wydawana przez zarządzającego obszarem z upoważnienia ministra właściwego do spraw gospodarki.

ARP S.A. inwestuje w nowoczesną i sprawną infrastrukturę oraz poszerza oferty terenów inwestycyjnych na zarządzanych przez siebie terenach, a także stale podnosi jakość swoich usług.

Obsługa i wsparcie inwestorów prowadzone są na wielu płaszczyznach. ARP S.A. promuje przedsiębiorców i współpracuje m.in. z klastrami, placówkami oświatowymi czy lokalnymi samorządami w celu promocji branż, tworzenia dobrego klimatu do lokalizacji nowych inwestycji w ramach działań podejmowanych przez klastry, których ARP S.A. jest członkiem, a także rozwoju kształcenia zawodowego, dopasowanego do potrzeb inwestorów.

ARP S.A. aktywnie współpracuje z samorządami lokalnymi i regionalnymi w celu zagwarantowania inwestorom sprawnej realizacji nowych projektów.

Kółko w tle
Kółko w tle

Co warto wiedzieć o TSSE EURO-PARK WISŁOSAN?

Obejmuje 28 powiatów i 7 miast na prawach powiatu, znajduje się na w pełni uzbrojonych terenach, przygotowanych do pełnego wykorzystania przez inwestorów, przy dogodnych węzłach komunikacyjnych.

Posiada 14,47 mld zł nakładów inwestycyjnych.Umożliwia zwolnienie z podatku dochodowego dla przedsiębiorców (CIT lub PIT) realizujących nową inwestycję i zwolnienia z podatku od nieruchomości.

Oferuje 33 170 miejsc pracy, wsparcie instytucjonalne w zakresie rozbudów, ulepszenia infrastruktury i dostępności do rynków zbytu, a także usprawnień w zakresie dostępu do pracowników.

Angażuje prawie 200 przedsiębiorców, oferując im pomoc informacyjną i merytoryczną, profesjonalną obsługę na każdym etapie inwestycji, współpracę innych inwestorów i zarządzającego TSSE EURO-PARK WISŁOSAN, współpracę z władzami lokalnymi, instytucjami okołobiznesowymi, zarządcami dróg i operatorami mediów, koordynację budowy i rozbudowy niezbędnych elementów infrastruktury, wydawanie uzgodnień technicznych, tworzenie grup zakupowych.

Posiada 43 914 mkw nowych hal produkcyjno-magazynowych wraz z powierzchniami biurowymi, wydał ponad 450 zezwoleń i decyzji.

Wspiera przede wszystkim branże: motoryzacyjną, elektroniczną, meblarską, budowlaną, przetwórstwo aluminium, produkcję materiałów budowlanych.