Strategia ARP S.A. na lata 2023-2025 z perspektywą do 2030 r. | Czysty Przemysł

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. od ponad 30 lat wspiera polski biznes. Byliśmy partnerami dla polskich firm w czasie transformacji wolnorynkowej. Będziemy wspierać polskich przedsiębiorców w czasie nadchodzącej transformacji energetycznej.

Prezes Zarządu ARP S.A. Cezariusz Lesisz

Strategia Czysty Przemysł

Czysty przemysł to nowy paradygmat rozwoju. To przemysł doby transformacji energetycznej – niskoemisyjny i ekologiczny. Czysty przemysł to także czyste zasady: rzetelność, transparentność, przejrzyste warunki współpracy. Wreszcie czysty przemysł to wskazanie kierunku na przyszłość. Wracamy do źródeł. Idąc naprzód, koncentrujemy się na istocie naszej działalności: na rozwoju przemysłu.

Kółko w tle
Kółko w tle

Obszary strategiczne

Czysty Przemysł w ARP S.A.

Kółko w tle
Kółko w tle

W stronę czystego przemysłu

Transformacja energetyczna i cyfrowa

Czysty_Przemysl_75_dpi_strona_www.pdf - Adobe Acrobat Reader (64-bit) 19.10.2023 17_47_03 (2)

Wizja

Budujemy pozycję lidera w trzech strategicznych obszarach gospodarki:

  • Gospodarka wodorowa i Morska Energetyka Wiatrowa
  • Parki przemysłowe i Specjalne Strefy Ekonomiczne
  • Finansowanie inwestycji przemysłowych
Czysty_Przemysl_75_dpi

Misja

  • Działamy lokalnie i odpowiedzialnie
  • Wzmacniamy polską gospodarkę w długim horyzoncie czasowym
  • Kierujemy się polityką odpowiedzialnego rozwoju
Czysty_Przemysl_75_dpi_strona_www.pdf - Adobe Acrobat Reader (64-bit) 19.10.2023 17_47_09 (3)

Cele

  • Transformacja energetyczna na rzecz budowy czystego przemysłu
  • Tworzenie na poziomie lokalnym przemysłu o strategicznym znaczeniu
  • Unowocześnianie polskiej gospodarki na bazie polskiego kapitału
Czysty_Przemysl_75_dpi_strona_www.pdf - Adobe Acrobat Reader (64-bit) 19.10.2023 18_22_17