< Powrót

Zarząd ARP S.A.

Cezariusz Lesisz – Prezes Zarządu

Cezariusz Lesisz jest absolwentem Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, gdzie ukończył studia magisterskie na kierunku Finanse i rachunkowość oraz podyplomowe Prawo dla menedżera. Ponadto uzyskał dyplom MBA Zarządzanie Technologiami Wodorowymi w Collegium Humanum - Szkole Głównej Menedżerskiej w Warszawie. Studiował także Budownictwo Lądowe na Politechnice Wrocławskiej. Złożył z wynikiem pozytywnym egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.

Przez ponad 20 lat aktywnie działał w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i USA. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu jednostkami organizacyjnymi oraz w nadzorze spółek prawa handlowego. Pracował w sektorze bankowym (BZ WBK S.A.) oraz w administracji rządowej (Ministerstwo Finansów). Specjalizuje się w zarządzaniu procesami biznesowymi w przedsiębiorstwach, negocjacjach oraz realizacji projektów restrukturyzacyjnych, rozwojowych i innowacyjnych.

Od grudnia 2016 roku do listopada 2018 roku był członkiem Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A, natomiast w latach 2017–2018 przewodniczył Radzie Nadzorczej Totalizatora Sportowego sp. z o.o. Od 1 września 2019 roku jest członkiem Rady Nadzorczej KGHM Metraco S.A. Ponadto 11 marca 2022 r. został powołany przez Ministra Klimatu i Środowiska na członka Rady Koordynacyjnej ds. Gospodarki Wodorowej.

_EGE4980X.jpg

Mateusz Berger – Wiceprezes Zarządu

Mateusz Berger jest adwokatem, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Przez wiele lat pracował jako prawnik w warszawskiej kancelarii prawnej, a następnie w Departamencie Prawnym PKO BP. Pełnił również funkcję Dyrektora Departamentu Jednostek Nadzorowanych i Podległych w Ministerstwie Rozwoju oraz Dyrektora Departamentu Skarbu Państwa w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Posiada bogate doświadczenie z zakresu finansowania inwestycji, nadzoru korporacyjnego oraz prawnych aspektów działalności spółek prawa handlowego.

Od maja 2017 roku do kwietnia 2020 roku był członkiem rady nadzorczej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

M.Berger_2.jpeg

Sebastian Dąbski – Wiceprezes Zarządu

Sebastian Dąbski jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, obejmujące różne obszary zarządcze, nadzorcze oraz audytu biznesowego, które zdobył, pełniąc funkcje menedżerskie w strategicznych spółkach Skarbu Państwa, przedsiębiorstwach sektora prywatnego oraz w spółkach giełdowych, m.in. w Unimil SA, PKN Orlen SA i Totalizatorze Sportowym Sp. z o.o.

Posiada kompetencje w obszarach zarządzania sprzedażą, w szczególności poprawą efektywności procesów przedsiębiorstwa, a także zarządzania kanałami dystrybucji, instrumentami sprzedażowymi, rozwojem produktu i rynku oraz tworzenia i realizacji strategii marketingowych. W kręgu jego zainteresowań znajdują się również zagadnienia związane z optymalizacją łańcucha dostaw, zarządzaniem zmianą oraz negocjacjami w biznesie.

Sebastian Dąbski

Łukasz Gałczyński – Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do czasowego wykonywania czynności Wiceprezesa Zarządu

Łukasz Gałczyński jest absolwentem Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył także studia Executive MBA. Doświadczenie zdobywał pracując w administracji państwowej oraz zasiadając w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa.

Pełnił funkcję doradcy ministra w Ministerstwie Zdrowia oraz eksperta odpowiedzialnego za przetwarzanie i analizę informacji. Od 2018 roku pracował w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, gdzie jako wicedyrektor Departamentu Rozwoju Inwestycji odpowiadał za kształtowanie polityki związanej ze Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi oraz systemem instytucji rozwoju, w tym za opracowanie i przyjęcie nowych rozwiązań legislacyjnych, m.in. rozporządzenia strefowego i nowelizacji ustawy o wspieraniu nowych inwestycji. Kierując Departamentem Rozwoju Inwestycji przyczynił się do przyjęcia założeń w zakresie wprowadzenia Tarczy PFR. Zajmując się ubezpieczeniami eksportowymi i rynkiem ubezpieczeń kupieckich nabył także doświadczenie w obszarze finansów i ubezpieczeń.

9 lutego 2022 r. wszedł w skład Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., 8 kwietnia br. został delegowany do czasowego wykonywania czynności Wiceprezesa Zarządu ARP S.A.

Wiceprezes Łukasz Gałczyński