< Powrót

Zarząd ARP S.A.

Cezariusz Lesisz – Prezes Zarządu

Cezariusz Lesisz jest absolwentem Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, gdzie ukończył studia magisterskie na kierunku Finanse i rachunkowość oraz podyplomowe Prawo dla menedżera. Uzyskał dyplom MBA Zarządzanie Technologiami Wodorowymi w Collegium Humanum - Szkole Głównej Menedżerskiej w Warszawie. Studiował Budownictwo Lądowe na Politechnice Wrocławskiej. Zdał egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.

Przez ponad 20 lat aktywnie działał w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i USA. Pracował w sektorze bankowym (BZ WBK S.A.) oraz w administracji rządowej (Ministerstwo Finansów).

Od grudnia 2016 roku do listopada 2018 roku był członkiem Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. W latach 2017–2018 przewodniczył Radzie Nadzorczej Totalizatora Sportowego sp. z o.o. Od 1 września 2019 roku jest członkiem Rady Nadzorczej KGHM Metraco S.A. 11 marca 2022 r. został powołany przez Ministra Klimatu i Środowiska na członka Rady Koordynacyjnej ds. Gospodarki Wodorowej.

Prezes Cezariusz Lesisz

Sebastian Dąbski – Wiceprezes Zarządu

Sebastian Dąbski jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, obejmujące różne obszary zarządcze, nadzorcze oraz audytu biznesowego, które zdobył, pełniąc funkcje menedżerskie w strategicznych spółkach Skarbu Państwa, przedsiębiorstwach sektora prywatnego oraz w spółkach giełdowych, m.in. w Unimil SA, PKN Orlen SA i Totalizatorze Sportowym Sp. z o.o.

Posiada kompetencje w obszarach zarządzania sprzedażą, w szczególności poprawą efektywności procesów przedsiębiorstwa, a także zarządzania kanałami dystrybucji, instrumentami sprzedażowymi, rozwojem produktu i rynku oraz tworzenia i realizacji strategii marketingowych. W kręgu jego zainteresowań znajdują się również zagadnienia związane z optymalizacją łańcucha dostaw, zarządzaniem zmianą oraz negocjacjami w biznesie.

Wiceprezes Sebastian Dąbski

Łukasz Gałczyński – Wiceprezes Zarządu

Łukasz Gałczyński jest absolwentem Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył także studia Executive MBA. Doświadczenie zdobywał pracując w administracji państwowej oraz zasiadając w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa.

Pełnił funkcję doradcy ministra w Ministerstwie Zdrowia oraz eksperta odpowiedzialnego za przetwarzanie i analizę informacji. Od 2018 roku pracował w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, gdzie jako wicedyrektor Departamentu Rozwoju Inwestycji odpowiadał za kształtowanie polityki związanej ze Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi oraz systemem instytucji rozwoju, w tym za opracowanie i przyjęcie nowych rozwiązań legislacyjnych, m.in. rozporządzenia strefowego i nowelizacji ustawy o wspieraniu nowych inwestycji. Kierując Departamentem Rozwoju Inwestycji przyczynił się do przyjęcia założeń w zakresie wprowadzenia Tarczy PFR. Zajmując się ubezpieczeniami eksportowymi i rynkiem ubezpieczeń kupieckich nabył także doświadczenie w obszarze finansów i ubezpieczeń.

Od lutego do kwietnia 2022 r. zasiadał w Radzie Nadzorczej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., 8 kwietnia 2022 r. został delegowany do czasowego wykonywania czynności Wiceprezesa Zarządu a od 28 czerwca 2022 r. jest Wiceprezesem Zarządu ARP S.A.

Wiceprezes Łukasz Gałczyński

Krzysztof Michalski – Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Michalski jest absolwentem studiów magisterskich na wydziałach Prawa i Administracji oraz Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Uzyskał dyplom MBA - Innowacje i Analiza Danych - Instytutu Podstaw Informatyki PAN oraz Woodbury School of Business at Utah Valley University. Ukończył także studia podyplomowe "Innowacyjna Gospodarka. Rola polityki ekonomicznej" na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz kurs "Graduate School of Business" Uniwersytetu Stanford.

Karierę zawodową rozpoczął w 2009 roku w firmie handlu zagranicznego o globalnym zasięgu, odpowiadając za marketing i rozwój sprzedaży na rynkach zagranicznych. Od 2017 roku kierował zespołem współpracy z inwestorami w Ministerstwie Rozwoju; był odpowiedzialny za działania w obszarze inwestycji prywatnych, współpracę z inwestorami i instytucjami finansowymi z kraju i zagranicy oraz wsparcie w realizacji dużych projektów inwestycyjnych. Kompetencje w tej dziedzinie rozwijał również pełniąc funkcję Zastępcy Dyrektora Biura Prezesa Rady Ministrów, gdzie jednym z kluczowych obszarów zaangażowania, poza doradztwem w sprawach gospodarczych i finansowych, było wsparcie obsługi strategicznych projektów inwestycyjnych.

Wiceprezes Krzysztof Michalski

Mariusz Rusiecki - Wiceprezes Zarządu

Mariusz Rusiecki jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego (magisterium w zakresie zarządzania), a także Uniwersytetu Warszawskiego (licencjat w zakresie nauk politycznych). Ponadto ukończył studia MBA w Warszawskiej Wyższej Szkole Biznesu (Francuski Instytut Zarządzania).

W latach 2016-2023 pracował w Grupie ORLEN. Pełnił funkcję Dyrektora Działu Standardów i Relacji z Klientami Sieci Detalicznej w PKN ORLEN S.A., a następnie w latach 2019-2023 funkcję członka zarządu ORLEN Aviation sp. z o.o., gdzie nadzorował procesy sprzedaży usług magazynowania i tankowania paliw lotniczych, zakupów, obszaru utrzymania ruchu, działalności administracyjnej w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz administracji obiektów, strategii rozwoju systemów informatycznych oraz infrastruktury IT oraz nadzorował i koordynował procesy inwestycyjne w firmie.

Od 2018 roku uczestniczy w pracach rad nadzorczych spółek z sektorów budownictwa społecznego i gospodarki wodno-kanalizacyjnej.

Oprócz działalności zawodowej pełni funkcję doradcy społecznego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest członkiem Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP.

Wiceprezes Mariusz Rusiecki