< Powrót

Zarząd ARP S.A.

Michał Dąbrowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej oddelegowany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu

Ekonomista, menadżer posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu wielomiliardowymi projektami w środowisku międzynarodowym i krajowym, specjalizujący się w optymalizacji wyniku i restrukturyzacji spółek. Absolwent Studiów Menadżerskich – MBA EY na Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Członek Rad Nadzorczych spółek skarbu państwa. Autor wielu strategii biznesowych, marketingowych i komunikacyjnych, związanych z optymalizacją procesów i kosztów. Kierował dużymi inwestycjami i projektami od fazy start-up do zakończenia zgodnego z przyjętymi założeniami. Prowadził liczne restrukturyzacje, fuzje i przejęcia spółek. Posiada praktykę w zarządzaniu projektami i budżetami, negocjowaniu cen, kontraktowaniu przedsięwzięć oraz optymalizowaniu kosztów. Pełnił m. in. funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Budowy Szybów S.A (PBSz S.A), funkcję Wiceprezesa ds. strategii i rozwoju w Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. (dzisiaj PAIH), gdzie odpowiadał za pozyskiwanie międzynarodowych inwestorów do Polskich Stref Ekonomicznych oraz ekspansję polskich firm na rynki międzynarodowe, tworząc liczne misje gospodarcze m.in. firm sektora górniczego na rynek Indyjski, funkcję pełnomocnika zarządu ds. projektów strategicznych i public affairs w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A., funkcję Prezesa Agencji Rozwoju Inwestycji sp. z o.o. w Bytomiu. Od lat związany z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach, gdzie pełnił funkcję Wiceprezesa zarządu odpowiadającego za rozwój projektów strategicznych i new business w obszarze rozwoju Śląska. Doradca Zarządu w wielu prywatnych i publicznych firmach. Współpracował również z licznymi funduszami inwestycyjnymi.

Michał Dąbrowski

Krzysztof Michalski – Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Michalski jest absolwentem studiów magisterskich na wydziałach Prawa i Administracji oraz Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Uzyskał dyplom MBA - Innowacje i Analiza Danych - Instytutu Podstaw Informatyki PAN oraz Woodbury School of Business at Utah Valley University. Ukończył także studia podyplomowe "Innowacyjna Gospodarka. Rola polityki ekonomicznej" na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz kurs "Graduate School of Business" Uniwersytetu Stanford.

Karierę zawodową rozpoczął w 2009 roku w firmie handlu zagranicznego o globalnym zasięgu, odpowiadając za marketing i rozwój sprzedaży na rynkach zagranicznych. Od 2017 roku kierował zespołem współpracy z inwestorami w Ministerstwie Rozwoju; był odpowiedzialny za działania w obszarze inwestycji prywatnych, współpracę z inwestorami i instytucjami finansowymi z kraju i zagranicy oraz wsparcie w realizacji dużych projektów inwestycyjnych. Kompetencje w tej dziedzinie rozwijał również pełniąc funkcję Zastępcy Dyrektora Biura Prezesa Rady Ministrów, gdzie jednym z kluczowych obszarów zaangażowania, poza doradztwem w sprawach gospodarczych i finansowych, było wsparcie obsługi strategicznych projektów inwestycyjnych.

Wiceprezes Krzysztof Michalski