Leasing maszyn i urządzeń

Jesteś przedsiębiorcą i szukasz oferty leasingu maszyn, urządzeń lub linii technologicznych z długim okresem wytwarzania?

Skorzystaj z oferty ARP Leasing sp. z o.o.

Czym jest leasing maszyn i urządzeń?

 • Zwany również leasingiem przemysłowym, skierowany jest do przedsiębiorców, którzy potrzebują wsparcia na zakup specjalistycznego sprzętu, niezbędnego do dalszego rozwoju firm.
 • Leasing to idealna propozycja dla małych i średnich przedsiębiorstw, poszukujących innowacyjnych rozwiązań finansowych oraz profesjonalnego doradztwa. Jest to alternatywny i elastyczny sposób finansowania, dzięki czemu może odegrać istotną rolę w budowaniu przewagi konkurencyjnej firmy.

Co wyróżnia ofertę ARP Leasing sp. z o.o.

ARP Leasing sp. z o.o. wypełnia lukę na rynku produktów kredytowych, oferowanych przedsiębiorcom o szczególnych potrzebach technologicznych, dając im wiele korzyści. Może być alternatywnym lub komplementarnym źródłem finansowania, pozwala także na dokonanie zakupu bez naruszenia środków własnych.

Logo ARPL.png
Kółko w tle
Kółko w tle
Korzyści leasingu przemysłowego ARP Leasing sp. z o.o.:

Nowoczesny instrument dla przemysłu

Finansuje zakup urządzeń, maszyn i linii technologicznych. Wypełnia lukę na rynku produktów finansowych, odpowiadając na potrzeby przedsiębiorców.

Finansowanie nowych technologii

Możliwość finansowania nowych technologii to klucz do sukcesu w konkurencyjnym otoczeniu międzynarodowym.

Elastyczne źródło finansowania

Leasing to elastyczny sposób finansowania inwestycji, będący jednym z kluczowych elementów budowania przewagi konkurencyjnej w warunkach rynkowych.

Szansa na dynamiczny rozwój

Leasing pozwala na finansowanie zakupu środków trwałych, wykorzystywanych do działalności gospodarczej praktycznie bez naruszenia funduszy własnych.

Korzyści podatkowe

Firma uzyskuje korzyści podatkowe poprzez obniżenie podstawy opodatkowania.

Profesjonalne doradztwo

To idealne rozwiązanie dla małych i średnich firm, poszukujących innowacyjnych rozwiązań finansowych oraz profesjonalnego doradztwa.

Jak wyglądają warunki leasingu maszyn i urządzeń w ARP Leasing sp. z o.o.?

Komercyjne umowy leasingowe, proponowane przez ARP Leasing sp. z o.o., pozwalają precyzyjnie określić założenia gospodarowania środkami trwałymi.

Harmonogram opłat i czas trwania umowy są dostosowywane do indywidualnych potrzeb klientów. Okres umowy leasingu w warunkach standardowych wynosi maksymalnie 5 lat. Minimalna opłata wstępna to 10% wartości netto przedmiotu leasingu, zaś minimalna wartość jego wykupu (po 5 latach) – 1% wartości.

Dodatkowe korzyści

W leasingu operacyjnym rata leasingowa netto obniża podstawę opodatkowania, dzięki czemu przedsiębiorca pomniejsza dochód stanowiący podstawę naliczania podatku dochodowego. Pozwala to wykazywać dobre wyniki związane z działalnością gospodarczą.

W leasingu udział wymaganych środków własnych przedsiębiorcy może być niższy w porównaniu z kredytem bankowym. Wynika to z faktu, że przez cały okres trwania umowy firma leasingowa jest właścicielem przedmiotu leasingu. Zmniejsza to ryzyko transakcji po stronie finansującego.

architecture-engineer-teamwork-meeting-drawing-and-working-for-architectural-project-and-engineering_t20_0xpawe.jpg
Kółko w tle
Kółko w tle

Dodatkowe informacje:

ARP Leasing sp. z o.o. jest spółką zależną od ARP S.A., która została utworzona w celu skupienia kompetencji i uprawnień do świadczenia usług leasingu na rzecz małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Oferta jest dostępna w siedzibie ARP S.A. w Warszawie oraz Centrach Obsługi Przedsiębiorców, zlokalizowanych w głównych ośrodkach gospodarczych na terenie całej Polski.

ARP Leasing sp. z o.o. wspiera także przedsiębiorców dotkniętych skutkami pandemii SARS-CoV-2, dzięki specjalnym instrumentom finansowym, dedykowanym wybranym branżom w ramach Tarczy Antykryzysowej.

Więcej o ofercie leasingowej na stronie ARP Leasing sp. z o.o. oraz w specjalnie przygotowanym poradniku leasingowym.

Łabędy (2).jpg
Tarcza Antykryzysowa - Leasing
ARP LEASING

 • Alternatywę lub uzupełnienie produktów kredytowych,
 • finansowanie zakupu środków trwałych bez istotnego naruszenia funduszy własnych,
 • obniżenie dochodu dla celów podatkowych jako zobowiązania pozabilansowego (leasing operacyjny),
 • poprawienie płynności finansowej poprzez uwolnienie zamrożonych środków (leasing zwrotny),
 • strategiczne planowanie budżetu dzięki określeniu założeń gospodarowania środkami trwałymi,
 • refinansowanie kosztów nabycia środków trwałych w formie leasingu w ramach programów pomocowych UE,
 • możliwość zakupu środków trwałych nowych i używanych (po określeniu przydatności technologicznej),
 • dostosowanie okresu umowy do indywidualnych potrzeb klienta (harmonogram sezonowy),
 • szansę rozwoju dla przedsiębiorstw nie posiadających twardych zabezpieczeń, wymaganych przez banki,
 • niższy udział środków własnych przedsiębiorcy (firma leasingowa jest właścicielem przedmiotu leasingu).