Leasing maszyn i urządzeń

Jesteś przedsiębiorcą i szukasz oferty leasingu maszyn, urządzeń lub linii technologicznych z długim okresem wytwarzania?

Skorzystaj z oferty ARP Leasing sp. z o.o.

Czym jest leasing maszyn i urządzeń?

 • Zwany również leasingiem przemysłowym, skierowany jest do przedsiębiorców, którzy potrzebują wsparcia na zakup specjalistycznego sprzętu, niezbędnego do dalszego rozwoju firm.
 • Leasing to idealna propozycja dla małych i średnich przedsiębiorstw, poszukujących innowacyjnych rozwiązań finansowych oraz profesjonalnego doradztwa. Jest to alternatywny i elastyczny sposób finansowania, dzięki czemu może odegrać istotną rolę w budowaniu przewagi konkurencyjnej firmy.

Co wyróżnia ofertę ARP Leasing sp. z o.o.

ARP Leasing sp. z o.o. wypełnia lukę na rynku produktów kredytowych, oferowanych przedsiębiorcom o szczególnych potrzebach technologicznych, dając im wiele korzyści. Może być alternatywnym lub komplementarnym źródłem finansowania, pozwala także na dokonanie zakupu bez naruszenia środków własnych.

Logo ARPL.png
Kółko w tle
Kółko w tle
Korzyści leasingu przemysłowego ARP Leasing sp. z o.o.:
Uslugi finansowe_2.png

Nowoczesny instrument dla przemysłu

Finansuje zakup urządzeń, maszyn i linii technologicznych. Wypełnia lukę na rynku produktów finansowych, odpowiadając na potrzeby przedsiębiorców.

Zwiekszenie konkurencyjnosci.png

Finansowanie nowych technologii

Możliwość finansowania nowych technologii to klucz do sukcesu w konkurencyjnym otoczeniu międzynarodowym.

Uslugi finansowe_1.png

Elastyczne źródło finansowania

Leasing to elastyczny sposób finansowania inwestycji, będący jednym z kluczowych elementów budowania przewagi konkurencyjnej w warunkach rynkowych.

Wspieranie rozwoju gospodarzczego.png

Szansa na dynamiczny rozwój

Leasing pozwala na finansowanie zakupu środków trwałych, wykorzystywanych do działalności gospodarczej praktycznie bez naruszenia funduszy własnych.

Uslugi finansowe_3.png

Korzyści podatkowe

Firma uzyskuje korzyści podatkowe poprzez obniżenie podstawy opodatkowania.

Inwestorzy_2.png

Profesjonalne doradztwo

To idealne rozwiązanie dla małych i średnich firm, poszukujących innowacyjnych rozwiązań finansowych oraz profesjonalnego doradztwa.

Jak wyglądają warunki leasingu maszyn i urządzeń w ARP Leasing sp. z o.o.?

Komercyjne umowy leasingowe, proponowane przez ARP Leasing sp. z o.o., pozwalają precyzyjnie określić założenia gospodarowania środkami trwałymi.

Harmonogram opłat i czas trwania umowy są dostosowywane do indywidualnych potrzeb klientów. Okres umowy leasingu w warunkach standardowych wynosi maksymalnie 5 lat. Minimalna opłata wstępna to 10% wartości netto przedmiotu leasingu, zaś minimalna wartość jego wykupu (po 5 latach) – 1% wartości.

Dodatkowe korzyści

W leasingu operacyjnym rata leasingowa netto obniża podstawę opodatkowania, dzięki czemu przedsiębiorca pomniejsza dochód stanowiący podstawę naliczania podatku dochodowego. Pozwala to wykazywać dobre wyniki związane z działalnością gospodarczą.

W leasingu udział wymaganych środków własnych przedsiębiorcy może być niższy w porównaniu z kredytem bankowym. Wynika to z faktu, że przez cały okres trwania umowy firma leasingowa jest właścicielem przedmiotu leasingu. Zmniejsza to ryzyko transakcji po stronie finansującego.

architecture-engineer-teamwork-meeting-drawing-and-working-for-architectural-project-and-engineering_t20_0xpawe.jpg
Kółko w tle
Kółko w tle

Dodatkowe informacje:

ARP Leasing sp. z o.o. jest spółką zależną od ARP S.A., która została utworzona w celu skupienia kompetencji i uprawnień do świadczenia usług leasingu na rzecz małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Oferta jest dostępna w siedzibie ARP S.A. w Warszawie oraz Centrach Obsługi Przedsiębiorców, zlokalizowanych w głównych ośrodkach gospodarczych na terenie całej Polski.

ARP Leasing sp. z o.o. wspiera także przedsiębiorców dotkniętych skutkami pandemii SARS-CoV-2, dzięki specjalnym instrumentom finansowym, dedykowanym wybranym branżom w ramach Tarczy Antykryzysowej.

Więcej o ofercie leasingowej na stronie ARP Leasing sp. z o.o. oraz w specjalnie przygotowanym poradniku leasingowym.

Łabędy (2).jpg
Kadr z filmu
Tarcza Antykryzysowa - Leasing
Kadr z filmu
ARP LEASING
Co gwarantuje ARP Leasing sp. z o.o.?

 • Alternatywę lub uzupełnienie produktów kredytowych,
 • finansowanie zakupu środków trwałych bez istotnego naruszenia funduszy własnych,
 • obniżenie dochodu dla celów podatkowych jako zobowiązania pozabilansowego (leasing operacyjny),
 • poprawienie płynności finansowej poprzez uwolnienie zamrożonych środków (leasing zwrotny),
 • strategiczne planowanie budżetu dzięki określeniu założeń gospodarowania środkami trwałymi,
 • refinansowanie kosztów nabycia środków trwałych w formie leasingu w ramach programów pomocowych UE,
 • możliwość zakupu środków trwałych nowych i używanych (po określeniu przydatności technologicznej),
 • dostosowanie okresu umowy do indywidualnych potrzeb klienta (harmonogram sezonowy),
 • szansę rozwoju dla przedsiębiorstw nie posiadających twardych zabezpieczeń, wymaganych przez banki,
 • niższy udział środków własnych przedsiębiorcy (firma leasingowa jest właścicielem przedmiotu leasingu).

Produkty, które mogą Cię zainteresować