Pożyczka Inwestycyjna

na finansowanie inwestycji przy wsparciu Polskiej Strefy Inwestycji

ARP to gwarant długoterminowego partnerstwa biznesowego w koniunkturze spowolnienia gospodarczego i dużych wyzwań dla przedsiębiorców.

W ramach oferowanej Pożyczki Inwestycyjnej, przedsiębiorcy mogą skorzystać z oferty specjalnej ARP przygotowanej dla firm realizujących inwestycje przy wsparciu Polskiej Strefy Inwestycji. Pożyczka może być przeznaczona na realizację przedsięwzięć
inwestycyjnych o charakterze modernizacyjnym, rozwojowym, na zakup środków trwałych oraz w celu refinansowania poniesionych nakładów inwestycyjnych.

Połączmy siły odwróćmy spadkowe trendy, realizujmy wspólnie inwestycje w oparciu
o partnerstwo i doświadczenie.

Zapraszamy do kontaktu z ekspertem w Centrum Obsługi Przedsiębiorców, aby poznać szczegóły specjalnej propozycji pożyczkowej, która dostępna jest dla przedsiębiorców.

Warunki udzielania Pożyczki Inwestycyjnej PSI:

 • pożyczka przeznaczona na finansowanie i refinansowane nakładów na zakup, budowę, rozbudowę, modernizację inwestycji realizowanych przy wsparciu Polskiej Strefy Inwestycji (PSI);
 • dla dużych firm oraz sektora MŚP, prowadzących działalność od min. 24 miesięcy,
  • posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej;
  • posiadających decyzje o wsparciu na realizację nowej inwestycji lub ubiegających się o decyzję o w ramach instrumentu Polskiej Strefy Inwestycji;
 • dla przedsiębiorstw o przychodach powyżej 4 mln zł, prowadzących pełną księgowość, posiadających dodatnie wyniki za 2022 r., nie znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej w rozumieniu unijnych wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw;
 • kwota pożyczki : od 0,8 mln PLN;
 • waluta: PLN;
 • okres finansowania: do 144 miesięcy (12 lat);
 • wkład własny na poziomie 20% wartości inwestycji netto;
 • karencja w spłacie kapitału: do 18 miesięcy;
 • wypłata pożyczki: jednorazowo lub w transzach;
 • spłata kapitału pożyczki: w równych ratach kapitałowych;
 • brak prowizji: za rozpatrzenie wniosku oraz od niewykorzystanej kwoty pożyczki;
 • parametry cenowe: pożyczka dostępna dla przedsiębiorców w ramach oferty specjalnej
 • zabezpieczenie pożyczki, standard: min. 120% kwoty pożyczki - hipoteka na nieruchomości, zastaw na środkach trwałych, inne standardowe zabezpieczenia akceptowane przez ARP S.A., oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie
  art. 777 kpc;
 • zabezpieczenie pożyczki wariant dla eksporterów: do 80% kwoty pożyczki objęte zostanie gwarancją KUKE, pozostałe materialne zabezpieczenia (zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach) stanowić będą min. 40% kwoty pożyczki liczonej według wartości rynkowej, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie
  art. 777 kpc.

Zanim złożysz wniosek skontaktuj się z najbliższym Centrum Obsługi Przedsiębiorców.

Skontaktuj się z ekspertem