Regulacje prawne

Dotyczą działalności w ramach programu Polska Strefa Inwestycji

Wykaz regulacji ogólnych

 • Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych
 • Rozporządzenie Rady Ministrów dnia 10 grudnia 2008 r. sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz. U. 190 poz. 1402 z późn. zm.) – obowiązuje do 30.06.2014 r.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie kryteriów, których spełnienie umożliwia objęcie niektórych gruntów specjalną strefą ekonomiczną (Dz.U. z 2008 r. nr 224, poz. 1477)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów, których spełnienie umożliwia objęcie niektórych gruntów specjalną strefą ekonomiczną (Dz.U. z 2010 r. nr 15, poz. 79)
 • Koncepcja rozwoju specjalnych stref ekonomicznych przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 27 stycznia 2009 r.

Wykaz regulacji dotyczących SSE EURO-PARK MIELEC

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. 232, poz. 1555)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Specjalnej strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec (Dz. U. Nr 254, poz. 2538, z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia (Dz. U. Nr 112, poz. 922)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie ustalenia planu rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC (Dz. U. z 2013 r., poz. 921)
 • Regulamin Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO - PARK MIELEC