ESA BIC Poland

ESA BIC (European Space Agency Business Incubation Centers) to koordynowana i współfinansowana przez Europejską Agencję Kosmiczną sieć centrów inkubacji biznesowej, oferująca pomoc w stworzeniu biznesplanu, założeniu firmy i pozyskaniu dodatkowych środków finansowych, zarówno ze źródeł publicznych, jak i prywatnych

KONSORCJA REGIONALNE W WARSZAWIE I RZESZOWIE

ESA BIC Poland został uruchomiony 28 października 2022 r. Jego celem w szczególności jest wsparcie idei przedsiębiorczości oraz wykorzystania technologii kosmicznych w różnych sektorach gospodarki w ramach programu inkubacji.

Do zadań ESA BIC Poland należy m.in.

 • promowanie przedsiębiorczości,
 • wspieranie współpracy pomiędzy nauką, biznesem oraz administracją,
 • działania wzmacniające współpracę międzynarodową oraz wsparcie dla sektora MŚP.

Beneficjentami programu, tj. podmiotami podlegającymi inkubacji w ramach programu ESA BIC Poland są mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa, działające na rynku nie dłużej niż 5 lat, dostarczające produkty, procesy lub usługi z wykorzystaniem nowych technologii lub przy innowacyjnym wykorzystaniu istniejących technologii.

W ramach ESA BIC Poland powołane zostały dwa konsorcja regionalne w Warszawie i Rzeszowie. Liderami poszczególnych składowych projektu są następujące podmioty:

 • Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w roli lidera ESA BIC POLAND,
 • Fundacja Przedsiębiorczości Technologicznej – lider Konsorcjum Regionalnego w Warszawie,
 • Województwo Podkarpackie – lider Konsorcjum Regionalnego w Rzeszowie.
width174.jpg

CEL ESA BIC POLAND TO WSPARCIE W TWORZENIU FIRM

Podstawą procesu inkubacji w każdym z tych miast jest zapewnienie wsparcia finansowego, technicznego, biznesowego, promocji oraz dostępu do szkoleń i potencjalnych inwestorów. Startup inkubowany w ramach ESA BIC POLAND pozyska:

 • 50 tys. EUR finansowania bezzwrotnego
 • 50 godzin wsparcia biznesowego,
 • 80 godzin wsparcia technicznego,
 • 10 godzin pomocy prawnej,
 • dostęp do biur i infrastruktury technicznej na czas inkubacji,
 • dostęp do europejskiej sieci ośrodków inkubacyjnych ESA BIC,
 • promocję projektu na arenie międzynarodowej.

Celem ESA BIC POLAND jest wsparcie w tworzeniu firm i komercjalizacji powstałych technologii. Centrum inkubacji zapewni startupom spersonalizowaną pomoc w założeniu firmy i opracowaniu profesjonalnego biznesplanu. Ponadto, centrum inkubacji wraz z ESA BIC POLAND dostarczą usługi doradcze w kierunku pozyskania dodatkowych środków finansowych ze źródeł publicznych i prywatnych. Celem ESA BIC Poland jest wsparcie 35 startupów w procesie inkubacji w ciągu 5 lat

Dane kontaktowe:

E-mail: office@esabic.pl

tel. +48 22 695 3681

Fotolia_60474360_Subscription_Monthly_XL.jpg