< Powrót

ARP Business Mixer

ARP Business Mixer to cykl warsztatów, podczas których przedstawiciele spółek Skarbu Państwa oraz Grupy Kapitałowej ARP S.A. prezentują działalność swoich firm i przedstawiają możliwe obszary współpracy.

ARP Business Mixer to kreatywna wymiana ofert

Dwudniowe spotkania są okazją do rozmów i prezentacji, dających przedstawicielom wielu instytucji możliwość wzajemnego zapoznania się ze specyfiką prowadzonych przez nich działalności oraz wymienić się doświadczeniami, co w przyszłości może zaowocować wspólnymi projektami.

Forma wydarzenia obejmuje rotacyjne rozmowy przy stolikach, sprzyjające wymianie ofert i propozycji współpracy. Taka formuła umożliwia przedsiębiorcom zapoznanie się z charakterystyką działalności firm reprezentowanych przez wszystkich rozmówców i umożliwia zidentyfikowanie potencjalnych kontrahentów.

Kółko w tle
Kółko w tle

Kooperacja kluczem do rozwoju polskiego biznesu

ARP Business Mixer jest sprawdzoną formą wymiany know-how, doświadczeń i kontaktów, ale przede wszystkim stanowi doskonałą okazję do budowania rozwojowych relacji biznesowych.

Uczestnicząc w ARP Business Mixer, przedsiębiorcy przyczyniają się do budowy perspektywicznej sieci relacji, a tym samym wchodzą w kooperacje, zwiększają potencjał swoich firm. W szerszej perspektywie może się to przyczynić do szerszego umiędzynarodowienia działalności polskich przedsiębiorstw, co stanowi jeden z istotnych elementów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

finishing-up-a-meeting-business-shaking-hands-after-discussing-good-deal-of-trading-to-sign-agreement_t20_ZV0Lnb.jpg

Edycje ARP Business Mixer

Spotkania w ramach ARP Business Mixer zostały zapoczątkowane w 2018 roku. Do roku 2021 odbyło się sześć edycji. Podczas dwudniowych spotkań i prelekcji przedsiębiorcy z całego kraju mieli możliwość wymiany doświadczeń i nawiązania relacji biznesowych, mogących w przyszłości zaowocować kreatywną współpracą. Wśród branż, których przedstawiciele byli obecni na spotkaniach ARP Business Mixer, znajdowały się m.in. transport, spedycja, chemia, farmacja, elektrotechnika, budownictwo, energetyka, kolejnictwo czy przemysł zbrojeniowy.

Ikona