< Powrót

Polskie instytucje rozwoju

ARP S.A. należy do Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, czyli zespołu instytucji finansowych i doradczych dla przedsiębiorców, samorządów i osób prywatnych, inwestujących w zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy kraju.

Grupa PFR wspiera:

  • inwestycje infrastrukturalne,
  • rozwój innowacji,
  • rozwój przedsiębiorczości,
  • eksport i ekspansję zagraniczną polskich przedsiębiorstw,
  • działalność samorządów.
  • działalność Pracowniczych Planów Kapitałowych.

ARP S.A. odgrywa ważną rolę w Grupie PFR. Inwestuje w innowacje i rozwój przedsiębiorstw, razem z PAIH, KUKE, PARP, BGK, PFR TFI i Funduszem Ekspansji Zagranicznej PFR TFI wspiera także ekspansję zagraniczną polskich przedsiębiorstw.

female-businessman-hand-holding-lightbulb-with-saving-money-in-office_t20_Joo1EE (1).jpg
Kółko w tle
Kółko w tle

Oprócz ARP S.A. do Grupy PFR należą:

PFR Ventures

PFR Nieruchomości

PFR TFI

PFR Portal PPK

BGK

KUKE

KUKE FINANCE

PARP

PAIH