< Powrót

Działalność w obszarze kultury

ARP S.A. jest właścicielem i zarządcą dwóch zespołów zamkowo-parkowych: w Krasiczynie (od 1996 roku) oraz w Baranowie Sandomierskim (od 1997 roku). Jako właściciel obu tych wyjątkowych obiektów dbamy o ich utrzymanie oraz odpowiednie zagospodarowanie.

Podjęte przez ARP S.A. wyzwania to nie tylko prowadzenie, gospodarowanie i zarządzanie zabytkowymi zespołami zamkowo-parkowymi, lecz także dbanie o punkt historyczny pobudzający lokalną turystykę i związaną z nią przedsiębiorczość. To także działania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego Polski, promowania jej historii i tradycji. Z zamiarem realizacji tych celów, ARP S.A. zostało fundatorem ustanowionej w 2014 roku Fundacji PRO ARTE HISTORIA z siedzibą w Krasiczynie. Do zadań fundacji należą m.in.:

  • opieka nad zabytkami,
  • ochrona dóbr kultury i sztuki,
  • ochrona środowiska,
  • wsparcie turystyki i krajoznawstwa,
  • zarządzanie nieruchomością położoną w Baranowie Sandomierskim,
  • promowanie, opieka i ochrona zabytkowych Zespołów Zamkowo-Parkowych w Baranowie Sandomierskim i Krasiczynie oraz promocja ich jako obiektów szczególnego dziedzictwa kulturowego.

ARP S.A. wraz z Fundacją PRO ARTE HISTORIA dbają zarówno o utrzymanie zamków w idealnym stanie, jak i o nowoczesne bazy turystyczne oraz powstałe tam centra historii i kultury.