ARP Innovation Pitch

Wspieramy transfer innowacji z małych i średnich przedsiębiorstw do dużych. Jednym z działań umożliwiających nawiązanie takiej współpracy jestARP Innovation Pitch.

Efektywny sposób pozyskiwania innowacji dla Twojej firmy

ARP Innovation Pitch to cykl spotkań, podczas których MŚP, startupy lub jednostki naukowe mogą zaprezentować rozwiązania i technologie odpowiadające na aktualne zapotrzebowanie dużych przedsiębiorstw.

Wyszukując potencjalnych partnerów bierzemy pod uwagę specyfikę branży oraz wyzwania, przed którymi stają dane przedsiębiorstwa. Rezultatem jest pula projektów, starannie przeanalizowanych pod kątem technologicznym i inwestycyjnym. Spośród nich wybierane są przedsiębiorstwa, z którymi nawiązujemy współpracę.

Ikona

Skorzystaj z naszego doświadczenia

ARP Innovation Pitch opiera się na aktywnym wyszukiwaniu rozwiązań przez doświadczony zespół, składający się z brokerów technologii, prawników oraz analityków finansowych. Uczestniczymy w konferencjach naukowo-technologicznych, targach branżowych, wystawach, giełdach technologicznych oraz innych wydarzeniach, podczas których nawiązujemy kontakty z potencjalnymi dostawcami innowacyjnych technologii. W wyszukiwaniu rozwiązań wspierają nas tacy partnerzy jak Startup Poland oraz Startup Hub Poland.

Przykładowe obszary technologiczne wyłonione podczas konkursu podmiotów prezentujących korzystne rozwiązania:

gazownictwo (Polska Spółka Gazownictwa S.A.)

ciepłownictwo (PGNiG Termika S.A.)

elektromobilność (Ursus S.A.)

biotechnologia i chemia (Grupa Azoty Puławy S.A., Synthos S.A.)

sensoryka przemysłowa (Impexmetal S.A. Aluminium Konin S.A.)

technologia eksploatacji obiektów (P.P. Porty Lotnicze – Lotnisko Chopina w Warszawie)

technologia blockchain (PGNiG S.A., ARP Games Sp. z o.o.)

metalurgia (Impexmetal S.A. Aluminium Konin S.A.)

technologia informatyczna dla kolei (Przewozy Regionalne sp. z o.o.)

technika satelitarna dla rolnictwa (Lubella sp. z o.o. sp.k.)

kolejnictwo (Grupa PKP)

rozwiązania związane z niskoemisyjnymi źródłami energii (Województwo Mazowieckie)

Co decyduje o skuteczności ARP Innovation Pitch?

  • Dostarczenie innowacyjnych rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstw,
  • gruntowna analiza sytuacji bieżącej organizacji i szczegółowy plan poszukiwania innowacji w wybranych obszarach jej działalności,
  • selekcja potencjalnych rozwiązań – z szerokiej puli projektów eksperci ARP S.A. dokonują wstępnego wyboru rozwiązań odpowiadających na konkretne wyzwania technologiczne,
  • due dilligence i wycena wartości technologii – rzetelna analiza dostawcy technologii, minimalizująca ryzyko niepowodzenia przy wdrożeniu. Wycena obejmuje nie tylko szacowaną wartość technologii, ale także uwzględnia szersze otoczenie technologiczne, prawne, rynkowe oraz identyfikuje czynniki ryzyka wraz ze sposobami ich ograniczenia,
  • efektywność – możliwość wyboru projektów z szerokiej puli najlepszych dostępnych technologii,
  • wysoki poziom gotowości technologicznej (TRL – Technology Readiness Level) innowacyjnych rozwiązań,
  • Wizja a Rzeczywistość – dwudniowe warsztaty z wybranymi podmiotami, mające na celu weryfikację dopasowania oferty małej firmy do możliwości dużej organizacji,
  • dostęp do innowacyjnych rozwiązań z całego świata dzięki ścisłej współpracy z Grupą Polskiego Funduszu Rozwoju,
  • współpraca z dedykowanym project managerem, dbającym o płynny i efektywny przebieg procesu pomiędzy zaangażowanymi stronami na wszystkich jego etapach.