Tereny inwestycyjne ARP S.A.

Inwestowanie z ARP S.A. to gwarantowane wsparcie w finansowaniu i doradztwie inwestycyjnym. Od 26 lat skutecznie przyciągamy polskich i zagranicznych inwestorów do obiektów przemysłowych i terenów inwestycyjnych w naszych specjalnych strefach ekonomicznych – SSE EURO-PARK MIELEC i TSSE EURO-PARK WISŁOSAN. Jesteśmy również większościowym udziałowcem w Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Starachowice”.

Warunki inwestowania

Każdy przedsiębiorca może samodzielnie sprawdzić swoje możliwości inwestycyjne. Specjalny kwalifikator umożliwia policzenie wysokości wkładu własnego w inwestycję oraz przysługujące ulgi podatkowe.

 • Oblicz szybko swoje możliwości.
 • Wybierz docelowe miejsce prowadzenia działalności.
 • Dowiedz się o jak wysoką pomoc publiczną możesz się ubiegać.
Ikona
Mapa Oddziały.png

Czym są strefy inwestycyjne ARP S.A.?

 • Zarządzamy Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC, Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN, parkiem przemysłowym EURO-PARK KOBIERZYCE, jesteśmy również większościowym udziałowcem w Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Starachowice”. W przygotowaniu jest też teren inwestycyjny EURO-PARK ZĄBKOWICE.
 • Inwestujemy w budowę, rozbudowę, a także utrzymanie dobrego stanu infrastruktury stref. Od początku działalności specjalnych stref ekonomicznych przeznaczyliśmy na ten cel 350 mln zł.
 • Wspólnie z bankami i funduszami inwestycyjnymi umożliwiamy finansowanie inwestycji przedsiębiorstw działających w strefach.
 • W ramach jednego projektu inwestycyjnego Przedsiębiorca może korzystać z różnych źródeł pomocy publicznej – nie tylko ze zwolnienia z podatków dochodowego i od nieruchomości, lecz także z dotacji unijnych, grantów rządowych, dofinansowania nowych miejsc pracy. Pomoc ta może być dowolnie łączona.
Kółko w tle
Kółko w tle

Polska Strefa Inwestycji

 • Do 2026 roku specjalne strefy ekonomiczne działają równolegle z Polską Strefą Inwestycji, która funkcjonuje na podstawie ustawy o wspieraniu nowych inwestycji.
 • W ramach Polskiej Strefy Inwestycji zarządzamy 48 powiatami i 10 miastami na prawach powiatu oraz terenem wyodrębnionym w obrębie gminy Kobierzyce.
 • Celem Polskiej Strefy Inwestycji jest m.in. wspieranie rozwoju średnich miast i funkcjonujących w nich przedsiębiorstw, przede wszystkim z sektora MŚP.
 • Wysokość pomocy jest zależna od lokalizacji i wielkości przedsiębiorstwa.
 • Okres, na jaki wydawana jest decyzja o wsparciu, zależy od intensywności pomocy publicznej dla danego obszaru i może wynieść do 15 lat.
PSI
ARP S.A. to od 30 lat partner biznesowy dla firm, które chcą się rozwijać i inwestować
Kółko w tle
Kółko w tle

Korzyści dla firm

Zwolnienie z podatku dochodowego

Przedsiębiorcy realizujący nową inwestycję mogą zostać zwolnieni z podatku dochodowego (CIT lub PIT).

Dobra lokalizacja inwestycji

Nasze tereny inwestycyjne zlokalizowane są przy atrakcyjnych węzłach komunikacyjnych.

Współfinansowanie niezbędnej infrastruktury

Finansujemy uzbrojenia terenów i dróg dojazdowych.

Kompleksowa obsługa

Oferujemy pomoc informacyjną i merytoryczną, profesjonalną obsługę na każdym etapie inwestycji i czytelne procedury.

Działania SSE w ramach klastrów

Współpracujemy przy tworzeniu nowych kierunków kształcenia zawodowego na potrzeby inwestorów.

Sprawna obsługa inwestora

Doradcy odpowiadają na zapytanie ofertowe w czasie nie dłuższym niż 48 godzin, a wydanie Decyzji o Wsparciu trwa do 30 dni.