Tarcza Antykryzysowa

Tarcza Antykryzysowa to instrumenty finansowe stworzone w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii SARS-CoV-2.

Co to jest Tarcza Antykryzysowa?

 • w ramach Tarczy Antykryzysowej firmy mogą ubiegać się o finansowanie dłużne na komercyjnych warunkach,
 • zgodnie z rządowym programem przeciwdziałania skutkom pandemii SARS-CoV-2, ARP S.A. razem z ARP Leasing sp. z o.o. stworzyły ofertę finansowania dłużnego, skierowanego do małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużych firm,
 • budżet, jakim dysponują ARP S.A. i ARP Leasing sp. z o.o. w ramach Tarczy Antykryzysowej, wynosi 1,7 mld zł.
Tarcza logo png2.png

Instrumenty w ramach Tarczy Antykryzysowej:

 • Pożyczka Antyinflacyjna z gwarancją EFG
 • Pożyczka obrotowa na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym
 • Pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń
 • Pożyczka na spłatę rat kredytowych
 • Leasing z karencją w spłacie środków transportu ciężkiego
 • Leasing #REMaszyneria z karencją w spłacie
 • Leasing #Maszyneria bez wpłaty własnej lub z karencją w spłacie
 • Program wsparcia dla przedsiębiorców sektora autobusowych przewozów pasażerskich
businessman-collects-puzzles-with-the-image-of-the-attributes-of-doing-business-strategy-.jpg

Jak skorzystać z Tarczy Antykryzysowej oferowanej przez ARP S.A.?

Oferta produktów tarczowych dostępna jest:

 • w Centrach Obsługi Przedsiębiorców na terenie całego kraju,
 • przez stronę internetową arp-tarcza.pl.
Ikona
Tarcza Antykryzysowa dla sektora MŚP. Główne założenia.
Wspieramy przedsiębiorców w walce ze skutkami pandemii COVID-19

Do kogo jest skierowana Tarcza Antykryzysowa oferowana przez ARP S.A.?

Klient klasyfikowany w banku na koniec 2019 r. w kategorii „normalna” oraz na moment składania wniosku „normalna” lub „pod obserwacją”. **

** dotyczy Pożyczki na spłatę rat kredytowych

Wymienione poniżej narzędzia mają charakter finansowania zwrotnego i są dedykowane przedsiębiorcom, którzy:

Wielkość firmy

Należą do sektora MŚP lub są dużą firmą.

Forma prowadzenia rozliczeń z fiskusem

Prowadzą pełną księgowość.

Okres prowadzenia działalności

Prowadzą działalność od co najmniej 24 miesięcy.

Kryterium przychodów

W ostatnim okresie obrachunkowym mieli przychody w wysokości minimum 4 mln zł.

*nie dotyczy Programu wsparcia  dla sektora autobusowych przewozów pasażerskich

EBITDA

Rok 2019 zakończyli dodatnim wynikiem EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja) oraz dodatnim wynikiem finansowym netto.

Dodatkowe finansowanie

Szukają możliwości pozyskania dodatkowych środków na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym lub możliwości refinansowania aktualnie leasingowanych środków transportu, uzyskania karencji w spłacie i wydłużenia okresu finansowania w czasie trwania stanu epidemii SARS-CoV-2 lub do momentu ustania jej negatywnych skutków ekonomicznych.

Status firmy

Klient klasyfikowany w banku na koniec 2019 r. w kategorii „normalna” oraz na moment składania wniosku „normalna” lub "pod obserwacja" (dotyczy pożyczki na spłatę rat kredytowych)