Dokumenty do pobrania:

Wzory wniosków do pobrania dot. decyzji o wspaciu:

Wzór wniosku o wydanie decyzji o wsparciu

Szczegółowych informacji dot. wypełniania wniosku przez przedsiębiorców aplikujących o udzielenie wsparcia na realizację nowej inwestycji udziela Oddział ARP S.A w Tarnobrzegu.

Zachęcamy do kontaktu z Zespołem Obsługi Inwestora.

SPRAWOZDANIA:

Sprawozdanie z działalności TSSE - DECYZJE

Sprawozdanie z działalności TSSE - ZEZWOLENIA