CENTRALA ARP S.A.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

ul. Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa

Centrum Bankowo-Finansowe - wejście "C"


Tel.: (+48) 22 695 36 00, lub (+48) 22 695 37 00 - kontakt telefoniczny od pon.-pt. w godzinach 8:30-17:00

E-mail: poczta@arp.pl

Infolinia PFR: 800 800 120


Kapitał zakładowy: 8.082.743.000,00 PLN

Kapitał wpłacony: 8.082.743.000,00 PLN

NIP: 526-030-02-04

KRS: 0000037957


Inspektor Ochrony Danych w ARP S.A.

Krzysztof Radtke

iod@arp.pl