Companies supervised by IDA JSC

The ownership supervision of IDA JSC includes several dozen companies doing various business. Due to this fact, entities forming the portfolio were divided into two types: basic portfolio and portfolio of entities supporting regional development.

The core portfolio consists of business entities primarily engaged in manufacturing, as well as services, commerce and finance.

IDA JSC portfolio of companies

PORTFEL SPÓŁEK W NADZORZE WŁAŚCICIELSKIM ARP S.A.
Tags
NAZWA SPÓŁKI
UDZIAŁY W KAPITALE ZAKŁADOWYM
BRANŻA
IT ARP Informatyka sp. z o.o. 100 % IT
Doradztwo ARP Restrukturyzacje sp. z o.o. 100% Doradztwo
ARP Energia Sp. z o.o. 100%
Finansowa Corbridge Investments S.A. 100 % Doradztwo, Inwestycje
Żegluga ARANDA sp. z o.o. 100 % Produkcja, Żegluga
Produkcja Paliw Alternatywnych Euro Eko sp. z o.o. 100 % Produkcja Paliw Alternatywnych
Pozostałe Euro Eko Media sp. z o.o. 100 % Pozostałe
Zarządzanie Operator ARP sp. z o.o. 100 % Nieruchomości, Inwestycje
Kolejnictwo Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego – Poznań sp. z o.o. 100 % Kolejnictwo
Produkcja Zakład Konstrukcji Spawanych Łabędy sp. z o.o. 100 % Produkcja
Finansowa POL-Euro Fundusz Morski S.A. 100 % Inwestycje
Kolejnictwo Polski Tabor Szynowy sp. z o.o. 100 % Kolejnictwo
Doradztwo Radomskie Centrum Innowacji i Technologii sp. z o.o. 100 % Doradztwo
Elektromobilność ARP E-VEHICLES sp. z o.o. 100 % Elektromobilność
Inwestycje Grupa Przemysłowa Baltic sp. z o.o. (dawna SPV Operator sp. z o.o.) 100 % Inwestycje, zarządzanie
Finansowa ARP Leasing sp. z o.o. 100 % Inwestycje, nieruchomości i ruchomości
Produkcja opakowań Polska Grupa Opakowaniowa "Opakomet" S.A. 85,17 % Produkcja opakowań
Produkcja Energomontaż-Północ Gdynia S.A. w Gdyni 4,88 % Produkcja wielkogabarytowa, Konstrukcje stalowe
Finansowa ARP Leasing 2 sp. o.o. 100 % Finanse, Pożyczki, Leasing
Produkcja Diora Świdnica sp. z o.o. 100 % Produkcja
Produkcja MESKO-ROL sp. z o.o. 100 % Produkcja maszyn rolniczych
Produkcja FAS Głowno sp. z o.o. 100 % Produkcja
Surowce Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych sp.z o.o. 99,99 % Surowce
Usługi Galwanizer sp. z o.o. 99,95 % Usługi galwanizacyjne
Gaming ARP Games sp. z o.o. 99,58 % Gaming
Finansowa Agencja Kapitałowo-Rozliczeniowa S.A. 99,43 % Doradztwo, Inwestycje
Żegluga Polskie Linie Oceaniczne S.A. 98,25 % Żegluga
Produkcja Centrum Produkcyjne Pneumatyki „PREMA” S.A. 92,50 % Produkcja
Chemiczna Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej CHEMAR S.A.  w Kielcach 91,67 % Produkcja, Chemiczna
Produkcja Zakłady Górniczo-Metalowe ZĘBIEC w Zębcu S.A. 91,43 % Produkcja
Produkcja Inofama S.A. 90,85 % Produkcja
Tekstylna Teofilów S.A. 89,41 % Tekstylia
Surowce Kopalnia Soli Kłodawa S.A. 89,13 % Surowce
Wzornictwo Instytut Wzornictwa Przemysłowego sp. z o.o. 89,73 % Wzornictwo
Tekstylna Polanex sp. z o.o. 88,86 % Tekstylia
Produkcja Zakład Tworzyw Sztucznych Artgos S.A. 88,23 % Produkcja
Produkcja Grupa CZH S.A. 87,68 % Wyroby stalowe
Produkcja Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego STOMIL S.A. 85,00 % Produkcja
Zarządzanie Dolnośląskie Zakłady Usługowo-Produkcyjne Dozamel sp. z o.o. 85,00 % Zarządzanie, Usługi
Produkcja Warszawskie Zakłady Mechaniczne PZL-WZM 86,59 % Produkcja części mechanicznych
Kolejnictwo H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych sp. z o.o. 80,62 % Kolejnictwo
Zarządzanie SSE Starachowice S.A. w Starachowicach 79,52 % Inwestycje, nieruchomości
Budownictwo ENERGOP sp. z o.o. 73,46 % Budownictwo przemysłowe i energetyczne
Budownictwo ARP Prefabrykacja sp. z o.o. 70,00 % Budownictwo
Kolejnictwo POLREGIO sp. z o.o. (dawne Przewozy Regionalne sp. z o.o. ) 50 % +1 głos Kolejnictwo
Kosmos PIAP Space sp. z o.o. w Toruniu 43,98 % Kosmos
Rolnicza Polskie Zakłady Zbożowe PZZ  w Krakowie S.A. 39,13 % Rolnicza
Zarządzanie Gryf Nieruchomości sp. z o.o. 35,00 % Nieruchomości
Produkcja EKOBENZ sp. z o.o. 31,86 % Produkcja
Przemysł zbrojeniowy Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. 26,96 % Przemysł zbrojeniowy
Zarządzanie Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. w Sopocie 23,90 % Inwestycje, nieruchomości
Produkcja MESKO AGD sp. z o.o. 19,49 % Produkcja
Kosmos Creotech Instruments S.A. 17,10 % Kosmos
Przemysł zbrojeniowy Polski Holding Obronny sp. z o.o. 15,76 % Przemysł zbrojeniowy
Zarządzanie Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INVEST-PARK sp. z o.o. w Wałbrzychu 2,34 % Inwestycje, nieruchomości
Tekstylna Zakłady Przemysłu Wełnianego KREPOL S.A. 0,51 % Tekstylia
Energetyka Elektrociepłownia Mielec sp. z o.o. 0,47 % Energetyka

Spółki giełdowe

SPÓŁKI GIEŁDOWE
Tags
UDZIAŁY W KAPITALE ZAKŁADOWYM
NAZWA SPÓŁKI
BRANŻA
Produkcja 47,29 % Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. Produkcja obrabiarek
Kolejnictwo 18,64 % Trakcja S.A. Kolejnictwo, Infrastruktura
Chemiczna 13,13 % Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. Chemiczna
Finansowa 0,03 % PKO BP S.A. Bankowa

Agencje Rozwoju Regionalnego

AGENCJE ROZWOJU REGIONALNEGO
UDZIAŁY W KAPITALE ZAKŁADOWYM
NAZWA SPÓŁKI
37,77 % Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczawnie Zdroju
35,64 % Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu
24,31 % Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A. w Nowej Rudzie
1,42 % Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnowie

Spółki w likwidacji / upadłości

SPÓŁKI W LIKWIDACJI/UPADŁOŚCI
UDZIAŁY W KAPITALE ZAKŁADOWYM
NAZWA SPÓŁKI
STATUS
100 % Korporacje Polskie Stocznie S.A. w likwidacji w likwidacji
100% IDA Management sp. z o.o. w likwidacji
100 % Polskie Centrum Operacji Kapitałowych sp. z o.o. w likwidacji w likwidacji
100% Laboratorium Inteligentnego Miasta i Innowacyjnej Gospodarki S.A. w likwidacji w likwidacji
99,38 % Stocznia Marynarki Wojennej S.A. w upadłości likwidacyjnej w upadłości likwidacyjnej
42,34 % Stocznia Szczecińska Nowa sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w upadłości likwidacyjnej
10,16 % Unimor Radiocom sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w upadłości likwidacyjnej
9,04 % Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej sp. z o.o. w likwidacji w likwidacji
2,86 % Zakłady Metalurgiczne SKAWINA S.A w likwidacji w likwidacji
0, 45 % Walcownia Rur Jedność sp. z o.o. w likwidacji w likwidacji

Fundacje

FUNDACJE
DATA POWSTANIA
NAZWA FUNDACJI
OBSZAR DZIAŁALNOŚCI
Polska Fundacja Promocji Kadr kadry dla przemysłu
Fundacja Forum Innowacyjnego Rozwoju Gospodarczego rozwój ekosystemu startupów w Polsce
Pro Arte et Historia zarządzanie obiektami pałacowo-zamkowymi
2019 Fundacja ARP im. Eugeniusza Kwiatkowskiego pomoc potrzebującym