Tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne

Pomoc dla przedsiębiorców, którzy mogą sami przeprowadzić restrukturyzację w oparciu o uproszczony plan restrukturyzacji, jednocześnie dla zapewnienia skuteczności procesu potrzebują wsparcia finansowego.

Infolinia: 800 800 120

Jak działa tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne?

Jest to kontynuacja pomocy na ratowanie lub funkcjonuje jako samodzielny instrument i jest adresowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Jeżeli dotychczasowe warunki wsparcia okażą się niewystarczające, przedsiębiorca z sektora MŚP będzie mógł wystąpić o dodatkowe środki z puli pomocy na restrukturyzację i tym samym przedłużyć okres spłaty.


Jak złożyć wniosek?

Przedsiębiorcy zainteresowani uzyskaniem pomocy mogą składać wnioski:

  1. osobiście w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. przy ul. Nowy Świat 6/12 w Warszawie
  2. za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczna skrzynkę podawczą e-PUAP na adres: /ARPSACentrala/SkrytkaESP

  • Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania budżetu projektu przewidzianego dla każdego roku.
  • O przyznaniu pomocy decyduje kolejność złożenia wniosku, przy czym wniosek musi być kompletny i poprawnie wypełniony.

Infolinia: 800 800 120*

*Infolinia nie udziela informacji na temat etapu rozpatrywania wniosku.

Zapytania dotyczące etapu rozpatrywania wniosku prosimy kierować przez formularz kontaktowy.

Kółko w tle
Kółko w tle

Ile czasu trwa rozpatrzenie wniosku?

ARP S.A. ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych 45 dni, przy czym termin ten rozpoczyna bieg od dnia złożenia przez przedsiębiorcę kompletnego i prawidłowo uzupełnionego wniosku.

Wykaz osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego (Link).

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ARP S.A.

Możliwość skorzystania z usługi doradcy restrukturyzacyjnego na zasadach komercyjnych. ARP S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania podejmowane w imieniu i na rzecz Przedsiębiorcy w zakresie przygotowywania dokumentacji niezbędnej do uzyskania Pomocy przez doradców restrukturyzacyjnych.