Pomoc na restrukturyzację

Pomoc na restrukturyzację jest przeznaczona dla przedsiębiorców, którzy samodzielnie nie są w stanie ponieść kosztów restrukturyzacji, ale opracowali spójny i dalekosiężny plan restrukturyzacji.

Infolinia: 800 800 120

Jak to działa?

Pomoc na restrukturyzację może jedynie stanowić uzupełnienie wkładu własnego przedsiębiorcy znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Nie może służyć finansowaniu nowych inwestycji, chyba, że jest to niezbędne do odzyskania przez przedsiębiorcę długookresowej zdolności do konkurowania na rynku.

Przewidziane formy pomocy na restrukturyzację:

Objęcie akcji lub udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym albo udziału w podwyższeniu kapitału zakładowego przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych udziałów lub akcji,

Konwersja pożyczki (udzielonej jako pomoc na ratowanie lub jako tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne) na udziały lub akcje przedsiębiorcy,

Zmiana terminów spłaty pożyczki wobec podmiotu udzielającego pomocy na restrukturyzację,

Pożyczka,

Objęcie obligacji,

Ulga w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej.

Jak złożyć wniosek?

Przedsiębiorcy zainteresowani uzyskaniem pomocy mogą składać wnioski:

  1. osobiście w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. przy ul. Nowy Świat 6/12 w Warszawie,
  2. za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczna skrzynkę podawczą e-PUAP na adres: /ARPSACentrala/SkrytkaESP

  • Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania budżetu projektu przewidzianego dla każdego roku.
  • O przyznaniu pomocy decyduje kolejność złożenia wniosku, przy czym wniosek musi być kompletny i poprawnie wypełniony.

Infolinia: 800 800 120*

*Infolinia nie udziela informacji na temat etapu rozpatrywania wniosku.

Zapytania dotyczące etapu rozpatrywania wniosku prosimy kierować przez formularz kontaktowy.

teamwork-partnership-meeting-concept-two-confident-business-shaking-hands-after-discussing-good-deal_t20_eV0NL2.jpg
Kółko w tle
Kółko w tle

Ważne informacje

Ocenie podlegają tylko wnioski kompletne, spełniające wymagania formalne, opisane szczegółowo w: Pomoc na restrukturyzację - formalne elementy wniosku

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Zasadami Zasady

Wykaz osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego (Link).

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ARP S.A.

Możliwość skorzystania z usługi doradcy restrukturyzacyjnego na zasadach komercyjnych. ARP S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania podejmowane w imieniu i na rzecz Przedsiębiorcy w zakresie przygotowywania dokumentacji niezbędnej do uzyskania Pomocy przez doradców restrukturyzacyjnych.