< Powrót

Pożyczka obrotowa z gwarancją InvestEU dla zielonych przedsiębiorców

Uzyskaj pożyczkę obrotową dla zielonych przedsiębiorców, której koszty gwarancji ponosi ARP S.A. i popraw swoją konkurencyjność na rynku przy jednoczesnym wsparciu klimatu i środowiska.

Celem finansowania ze wsparciem gwarancyjnym InvestEU jest wspieranie zielonych przedsiębiorców przyczyniających się do zielonej i zrównoważonej transformacji gospodarki.

Zrównoważone przedsiębiorstwo to firma, która korzysta z zielonej technologii, prowadzi działalność związaną z pozytywnym wpływem na klimat i środowisko.

Pożyczki ze wsparciem Unii Europejskiej objęte będą gwarancją spłaty w wysokości nawet do 80% kwoty całkowitej, a koszty udzielonej gwarancji będzie ponosiła ARP S.A.

Warunki udzielenia pożyczki

 • cel finansowania: obrotowe dla firm o statusie „zrównoważonych przedsiębiorstw” na utrzymanie i korzystanie z zielonej technologii, na finansowanie działalności związanej z pozytywnym wpływem na klimat i środowisko. Kryteria zielonego przedsiębiorcy określone w Sustainability Guarantee Use Case Document www.eif.org;
 • dla przedsiębiorców o obrotach powyżej 4 mln zł, posiadających zamknięte 2 pełne lata obrotowe, prowadzących pełną księgowość;
 • kwota pożyczki: od 800 000 zł do 8 593 600 zł;
 • waluta: PLN;
 • okres transakcji od 12 miesięcy do 5 lat;
 • karencja w spłacie kapitału: do 12 miesięcy;
 • oprocentowanie rynkowe: WIBOR 1M + marża zgodnie z siatką marż stosowaną w parametryzatorze pożyczkowym, obniżona o 1,0 p.p.;
 • prowizja przygotowawcza od 0,2%;
 • brak prowizji: za rozpatrzenie wniosku oraz od niewykorzystanej kwoty pożyczki;
 • obniżona prowizja za wcześniejszą spłatę do 0,2% spłacanej kwoty, brak prowizji za przedterminową spłatę z własnych środków;
 • koszty gwarancji InvestEU ponosi ARP S.A.;
 • zabezpieczenie pożyczki:
  • do 70% kwoty pożyczki - gwarancja portfelowa InvestEU, do 60% kwoty pożyczki hipoteka na nieruchomości lub zastaw na środkach trwałych,
  • do 80% kwoty pożyczki - gwarancja portfelowa InvestEU, do 60% kwoty pożyczki hipoteka na nieruchomości lub zastaw na środkach trwałych, dla firm z Regionów Sprawiedliwej Transformacji oraz Spójności.
 • zabezpieczenia uzupełniające: oświadczenie w formie notarialnej o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc., pełnomocnictwo do rachunku bankowego.

Zanim złożysz wniosek skontaktuj się z najbliższym Centrum Obsługi Przedsiębiorców. Nasi eksperci doradzą i pomogą uzyskać finansowanie.