< Powrót

Pożyczka obrotowa dla MŚP

Jeśli szukasz finansowania kapitału obrotowego, zgłoś się do ARP S.A. Pożyczkę policzysz w prosty sposób w parametryzatorze. Umowę podpiszesz w Centrum Obsługi Przedsiębiorców.

Warunki udzielenia pożyczki:

  • pożyczka przeznaczona na finansowanie kapitału obrotowego,
  • dla Klientów z sektora MŚP o obrotach powyżej 4 mln zł i posiadających dodatnie wyniki za ostatni rok obrotowy (pozytywna EBITDA i wynik netto), prowadzących pełną księgowość,
  • kwota pożyczki: od 0,8 mln zł,
  • finansowanie w PLN,
  • oprocentowanie rynkowe: WIBOR 1M + marża zgodnie z siatką marż stosowaną w parametryzatorze pożyczkowym,
  • prowizja przygotowawcza od 0,2%,
  • brak prowizji za rozpatrzenie wniosku,
  • zabezpieczenie pożyczki: hipoteka na nieruchomości i inne standardowe zabezpieczenia akceptowane przez ARP S.A. (minimum 120% kwoty pożyczki), wykorzystanie wsparcia Funduszy Poręczeniowych KGP oraz zabezpieczenia uzupełniające: oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.

Zanim złożysz wniosek skontaktuj się z najbliższym Centrum Obsługi Przedsiębiorców.

Skontaktuj się z ekspertem