Pożyczka obrotowa dla dużych przedsiębiorstw

ARP S.A. posiada spore doświadczenie w kontaktach i współpracy z dużymi przedsiębiorstwami. Na przestrzeni 30 lat Agencja finansowała wiele projektów z branż takich, jak: górnictwo, kolejnictwo, czy przemysł tekstylny.

Warunki udzielenia pożyczki

  • pożyczka przeznaczona na finansowanie kapitału obrotowego
  • indywidualne podejście do każdego projektu
  • kwota pożyczki: od 2 mln zł
  • finansowanie w PLN
  • oprocentowanie rynkowe: WIBOR 1M + marża uzależniona od kondycji finansowej przedsiębiorstwa i zabezpieczeń
  • prowizja przygotowawcza od 0,4 -1%,
  • brak prowizji za rozpatrzenie wniosku
  • zabezpieczenie pożyczki: hipoteka na nieruchomości inne standardowe zabezpieczenia na majątku trwałym akceptowane przez ARP S.A. (minimum 120% kwoty pożyczki) oraz zabezpieczenia uzupełniające: oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc.

Zanim złożysz wniosek, skontaktuj się z najbliższym Centrum Obsługi Przedsiębiorców.