Pożyczka inwestycyjna dla dużych przedsiębiorstw

Duże przedsiębiorstwa mogą uzyskać w ARP S.A. finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych i rozwojowych. Okres finansowania, harmonogram spłaty kapitału, w tym okres karencji w spłacie kapitału jest ustalany indywidualnie dla każdej pożyczki

Warunki udzielenia pożyczki

  • pożyczka przeznaczona na finansowanie inwestycji
  • indywidualne podejście do każdego projektu
  • kwota pożyczki: od 2 mln zł
  • finansowanie w PLN
  • oprocentowanie rynkowe: WIBOR 1M + marża uzależniona od kondycji finansowej przedsiębiorstwa i zabezpieczeń
  • prowizja przygotowawcza od 0,4 - 1%,
  • brak prowizji za rozpatrzenie wniosku i
  • wkład własny na poziomie 20% wartości inwestycji netto
  • zabezpieczenie pożyczki: hipoteka na nieruchomości inne standardowe zabezpieczenia na majątku trwałym akceptowane przez ARP S.A. (minimum 120% kwoty pożyczki) oraz zabezpieczenia uzupełniające: oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc.

Zanim złożysz wniosek skontaktuj się z najbliższym Centrum Obsługi Przedsiębiorców