< Powrót

Pożyczka Inwestycyjna z gwarancją KUKE-nowy model wsparcia polskich eksporterów

ARP S.A. i KUKE S.A. podpisały umowę, dzięki której klienci ARP zyskują dostęp do atrakcyjnego finansowania wspierającego ich inwestycje w rozwój potencjału eksportowego. Gwarancja KUKE jest przeznaczona dla przedsiębiorców będących eksporterami lub realizujących kontrakty eksportowe.

Kółko w tle
Kółko w tle

Przedsiębiorcy zainteresowani rozwojem dotychczasowej działalności eksportowej lub firmy, które planują oferowanie swoich towarów lub usług na zagranicznych rynkach, mogą otrzymać na ten cel pożyczki inwestycyjne, których spłatę zagwarantuje KUKE. Instrument oferowany wspólnie z KUKE jest wyposażony w gwarancje Skarbu Państwa.

Dodatkowe zabezpieczenie sprawia, że przedsiębiorcy mogą na atrakcyjnych warunkach sfinansować inwestycję, której celem jest zwiększenie lub stworzenie możliwości produkcyjnych towarów przeznaczonych na eksport, np. wybudowanie nowej hali, kupno terenu, linii produkcyjnej lub maszyn.

Warunki udzielania Pożyczki Inwestycyjnej z gwarancją KUKE:

 • pożyczka z gwarancją KUKE jest przeznaczona dla przedsiębiorców będących eksporterami lub realizujących kontrakty eksportowe. Za eksportera uznaje się przedsiębiorcę, którego suma przychodów ze sprzedaży eksportowej w wybranych 3 z 5 ostatnich rocznych okresów sprawozdawczych (jednostkowych lub skonsolidowanych) stanowi ≥ 20% w sumie łącznych przychodów ze sprzedaży z tych samych okresów;
 • dla przedsiębiorstw o przychodach powyżej 4 mln zł, prowadzących pełną księgowość, posiadających dodatnie wyniki za 2022 r., nie znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej w rozumieniu unijnych wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw;
 • kwota pożyczki: od 5 mln PLN;
 • waluta: PLN;
 • okres finansowania: gwarancja zostanie udzielona do pożyczki z okresem spłaty nie dłuższym niż 168 miesięcy (14 lat) i obejmie okres nie dłuższy niż kończący się w dacie spłaty pożyczki;
 • możliwość refinansowania poniesionych kosztów realizacji inwestycji lub spłatę pożyczek/kredytów udzielonych na realizację inwestycji o ile do momentu udzielenia pożyczki inwestycja nie została ukończona;
 • wypłata pożyczki: jednorazowo lub w transzach;
 • spłata kapitału pożyczki: w równych ratach kapitałowych, możliwość uzyskania karencji w spłacie kapitału;
 • oprocentowanie: WIBOR 1M + marża (zgodnie z siatką marż stosowaną w parametryzatorze pożyczkowym);
 • prowizja za udzielenie finansowania: od 0,2 p.p.;
 • wkład własny na poziomie 20% wartości inwestycji netto;
 • brak prowizji: za rozpatrzenie wniosku, od niewykorzystanej kwoty pożyczki;
 • wysokość opłat za udzielenie gwarancji określa KUKE, indywidualnie na podstawie oceny kondycji finansowej eksportera;
 • zabezpieczenie: do 80% kwoty pożyczki objęte zostanie gwarancją KUKE, pozostałe materialne zabezpieczenia (hipoteka – akceptowalne wpisy na miejscu innym niż pierwsze, zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach) stanowić będą min. 40% kwoty pożyczki liczonej według wartości rynkowej;
 • zabezpieczenia uzupełniające: oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc., i inne.

Zanim złożysz wniosek skontaktuj się z najbliższym Centrum Obsługi Przedsiębiorców.

Skontaktuj się z ekspertem