Finał Konkursu o Nagrodę Prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Finał Konkursu o Nagrodę Prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

XI Spotkanie Społeczności Projektowej Grupy Kapitałowej ARP S.A.

XI Spotkanie Społeczności Projektowej Grupy Kapitałowej ARP S.A.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. na Europejskim Tygodniu Wodoru w Brukseli

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. na Europejskim Tygodniu Wodoru w Brukseli

Polskie samorządy - ogromny potencjał w zakresie ciepłownictwa - relacja z XXI Samorządowego Forum Kapitału i Finansów w Katowicach

Polskie samorządy - ogromny potencjał w zakresie ciepłownictwa - relacja z XXI Samorządowego Forum Kapitału i Finansów w Katowicach

Warsztaty dla JST oraz PEC w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Warsztaty dla JST oraz PEC w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

ARP S.A. Oddział we Wrocławiu ogłasza listę zakwalifikowanych uczestników do Konkursu o Nagrodę Prezesa ARP S.A.

ARP S.A. Oddział we Wrocławiu ogłasza listę zakwalifikowanych uczestników do Konkursu o Nagrodę Prezesa ARP S.A.

Konkurs „Aspirujący Innowator Roku w dziedzinie ciepłownictwa”

Konkurs „Aspirujący Innowator Roku w dziedzinie ciepłownictwa”

Grupa ORLEN ze wsparciem ARP S.A. pozyska statki transportowe dla MEW

Grupa ORLEN ze wsparciem ARP S.A. pozyska statki transportowe dla MEW

Jak działa ARP S.A.?

Potrzebujesz środków finansowych na rozwój firmy, nowe inwestycje lub restrukturyzację? Zobacz, co oferuje ARP S.A.:

Pożyczki, faktoring oraz leasing skierowane zarówno do prywatnych, jak i państwowych przedsiębiorstw.

Programy wspierające rozwój innowacyjności technologicznej przedsiębiorstw: Sieć Otwartych Innowacji, ARP Innovation Pitch.

Możliwość ulokowania inwestycji na terenie jednej z naszych Specjalnych Stref Ekonomicznych.

Program Polityka Nowej Szansy – instrument pomocowy dla ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorstwa.

Pomoc w ramach Tarczy Antykryzysowej.

Dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb każdego przedsiębiorstwa.

ARP S.A. w Liczbach

ponad 6,6 mld PLN

na taką kwotę od 2005 r. udzielono 520 pożyczek

średnio 13 mln PLN

pożyczały firmy od ARP S.A.

ponad 150 mln PLN

najwyższa udzielona pożyczka

ponad 870

wydanych zezwoleń i decyzji o wsparciu w SSE ARP S.A.

ponad 21 mld PLN

suma nakładów inwestycyjnych w SSE ARP S.A.

Kółko w tle
Kółko w tle