Kurs ARP Space Academy „AN INTRODUCTION TO SPACE ECONOMICS"

Kurs ARP Space Academy „AN INTRODUCTION TO SPACE ECONOMICS"

Podnoszenie poziomu dojrzałości projektowej w Grupie Kapitałowej ARP

Podnoszenie poziomu dojrzałości projektowej w Grupie Kapitałowej ARP

Ósme Centrum Obsługi Przedsiębiorców ARP otwarte w Opolu

Ósme Centrum Obsługi Przedsiębiorców ARP otwarte w Opolu

Wieże wiatrowe na Bałtyk powstaną w Gdańsku

Wieże wiatrowe na Bałtyk powstaną w Gdańsku

ARP S.A. otwiera inkubator ESA BIC Poland i poszukuje startupów.

ARP S.A. otwiera inkubator ESA BIC Poland i poszukuje startupów.

Otwarcie Centrum Obsługi Inwestora

Otwarcie Centrum Obsługi Inwestora

VII spotkanie społeczności projektowej w Grupie Kapitałowej ARP

VII spotkanie społeczności projektowej w Grupie Kapitałowej ARP

ARP ułatwi przedsiębiorcom uzyskanie informacji o możliwościach wsparcia

ARP ułatwi przedsiębiorcom uzyskanie informacji o możliwościach wsparcia

Jak działa ARP S.A.?

Potrzebujesz środków finansowych na rozwój firmy, nowe inwestycje lub restrukturyzację? Zobacz, co oferuje ARP S.A.:

Pożyczki, faktoring oraz leasing skierowane zarówno do prywatnych, jak i państwowych przedsiębiorstw.

Programy wspierające rozwój innowacyjności technologicznej przedsiębiorstw: Sieć Otwartych Innowacji, ARP Innovation Pitch.

Możliwość ulokowania inwestycji na terenie jednej z naszych Specjalnych Stref Ekonomicznych.

Program Polityka Nowej Szansy – instrument pomocowy dla ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorstwa.

Pomoc w ramach Tarczy Antykryzysowej.

Dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb każdego przedsiębiorstwa.

ARP S.A. w Liczbach

ponad 6,6 mld PLN

na taką kwotę od 2005 r. udzielono 520 pożyczek

średnio 13 mln PLN

pożyczały firmy od ARP S.A.

ponad 150 mln PLN

najwyższa udzielona pożyczka

ponad 870

wydanych zezwoleń i decyzji o wsparciu w SSE ARP S.A.

ponad 21 mld PLN

suma nakładów inwestycyjnych w SSE ARP S.A.

Kółko w tle
Kółko w tle