Invest EU – nowy produkt finansowy od ARP S.A.

Data dodania: 2024-06-06

Atrakcyjne pożyczki zabezpieczone gwarancją dla polskich przedsiębiorców.

  • nowy rozdział finansowania potrzeb inwestycyjnych, obrotowych
    i transformacji energetycznej polskich MŚP przez ARP S.A.
  • mniejsze potrzeby zabezpieczeń, dzięki gwarancji InvestEU
  • indywidualne i elastyczne podejście do każdego projektu

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. wprowadza nowe oferty pożyczek obrotowych i inwestycyjnych dla polskich przedsiębiorców, które są zabezpieczone gwarancją InvestEU.

Finansowanie oferowane przez ARP S.A. będzie wspomagać konkurencyjność i zrównoważony rozwój Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz małych spółek o średniej kapitalizacji. Skoncentruje się na wsparciu zielonych inwestycji, na które składają się projekty dotyczące: energii ze źródeł odnawialnych, zwiększania efektywności energetycznej w przemyśle, zeroemisyjnych budynków i zielonego transportu.

Pożyczki ze wsparciem Unii Europejskiej będą objęte gwarancją spłaty w wysokości nawet do 80% kwoty udzielonej pożyczki, a koszty udzielonej gwarancji będzie ponosiła ARP S.A. Program wesprze przedsiębiorców, którzy z powodu braku możliwości ustanowienia wystarczających zabezpieczeń spłaty pożyczonych środków, mają utrudniony dostęp do pozyskania finansowania na realizację przedsięwzięć w obszarze transformacji energetycznej czy zwiększenia konkurencyjności na rynku.

Produkt finansowy będzie dostępny dzięki umowie gwarancyjnej w ramach funduszu InvestEU, podpisanej 12.05.2024 roku pomiędzy Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.) współtworząca Grupę Polskiego Funduszu Rozwoju, Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EFI) należącym do Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Jest to już druga umowa zawarta z EFI przez ARP S.A., po umowie gwarancji w ramach Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego (EFG) podpisanej w 2021 r. Umowa przewiduje 3-letni okres realizacji programu InvestEU.

Gwarancja nie stanowi pomocy publicznej, jak również pomocy de minimis. Wspierając konkurencyjność i zieloną transformację polskich przedsiębiorstw, marże pożyczek z gwarancją InvestEU zostaną obniżone przez ARP S.A., a okres spłaty wydłużony, co zwiększy dostępność finansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Program gwarancji korzysta ze wsparcia Unii Europejskiej ze środków Funduszu InvestEU.

W procesie przygotowania do udziału i implementacji programu InvestEU, ARP S.A. korzystała ze wsparcia Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE. Celem obu instytucji jest ułatwianie dostępu do finansowania dla polskich przedsiębiorców działających w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw.

Zachęcamy do kontaktu z Centrami Obsługi Przedsiębiorców w Warszawie, Lublinie, Białymstoku, Katowicach, Wrocławiu, Opolu, Gdańsku i Poznaniu.

Grafika Invest EU