Workshop - Tips for applying to ESA BIC Poland

Workshop - Tips for applying to ESA BIC Poland

Termin (Date): 12.09.2023, 14:00-15:30

Adres (Adress): online (Microsoft Teams) - po rejestracji przesłany zostanie link (after registration you will receive link)

Kontakt (Contact): office@esabic.pl

FORMULARZ REJESTRACYJNY (REGISTRATION FORM)

Klauzula informacyjna RODO i zgody

zawierających mój wizerunek na stronie internetowej ARP S.A. oraz profilach prowadzonych przez ARP S.A. w serwisach społecznościowych, w szczególności na: Facebook, Instagram, Snapchat, LinkedIn, Twitter, a także w wewnętrznych materiałach marketingowych ARP S.A. i materiałach informacyjnych oraz promocyjnych, w szczególności takich jak filmy, foldery, ulotki, plakaty, czy billboardy. Wizerunek może być wykorzystany wraz ze znakami towarowymi, logotypami, sloganami i hasłami reklamowymi ARP S.A.