Pożyczka ARP S.A. na restrukturyzację Mesko AGD Sp. z o.o.

Data dodania: 2013-06-07
5 czerwca 2013 r. Zarząd Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. podpisał z firmą ZPH Artykuły Gospodarstwa Domowego Mesko AGD Sp. z o.o. umowę w sprawie udzielenia pomocy publicznej na restrukturyzację. Pożyczka w kwocie ponad 2 mln zł pochodzi z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców.

5 czerwca 2013 r. Zarząd Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. podpisał z firmą ZPH Artykuły Gospodarstwa Domowego Mesko AGD Sp. z o.o. umowę w sprawie udzielenia pomocy publicznej na restrukturyzację. Pożyczka w kwocie ponad 2 mln zł pochodzi z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców.

- Mesko to firma znana na rynku, posiadająca liczne certyfikaty, a także nagradzana ze swoje produkty - powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes Zarządu ARP S.A. - Dzięki pożyczce od ARPS.A. będzie mogła wprowadzić kolejne zmiany w funkcjonowaniu, które przyniosą jej wymierne oszczędności finansowe.

Wniosek spółki o pomoc publiczną na restrukturyzację wpłynął do ARP S.A. w 2012 r. Po jego otrzymaniu, Zarząd Agencji zadeklarował wstępnie udzielenie firmie pożyczki w wysokości 2.062.000,00 zł.

Mesko AGD wystąpiło także do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o opinię na temat projektu oraz jego notyfikowanie przez Komisję Europejską. W lutym 2013 r. KE wydała decyzję uznającą wsparcie za zgodne z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i zaakceptowała udzielenie przez ARP S.A. pomocy publicznej indywidualnej na restrukturyzację w formie pożyczki.

Mesko AGD Sp. z o.o. powstała w 2001 roku w drodze wydzielenia Spółki z Zakładów Metalowych Mesko S.A.  Zajmuje się  produkcją elektrycznego i nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego oraz innych urządzeń elektrycznych. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.296.928,00 zł, a jej udziałowcami są Operator ARP Sp. z o.o. (71,88 proc. udziałów) oraz Skarb Państwa (28,12 proc. udziałów). Na dzień 1 marca 2013 r. zatrudnienie wynosiło 90 osób.

Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców (FRP), którego dysponentem jest ARP S.A. jest przeznaczony na pomoc w celu ratowania lub restrukturyzacji dużych przedsiębiorstw (powyżej 250 pracowników), zarówno publicznych, jak i prywatnych. Może być też wykorzystany na warunkach rynkowych jako  wsparcie niebędące pomocą publiczną dla  dużych przedsiębiorstw w dobrej sytuacji finansowej.

Wsparcie finansowe z FRP ma umożliwić przedsiębiorcy realizację działań, które w rezultacie poprawią rentowność i efektywność prowadzonej działalności gospodarczej. Jego przedmiotem mogą być m.in. inwestycje w rozbudowę i modernizację zakładu, strategiczne zmiany w zakresie wytwarzanych produktów, restrukturyzacja finansowa, zasilenie w kapitał obrotowy, czy finansowanie kontraktów i zamówień. Środki te mogą być również przeznaczane na projekty o charakterze innowacyjnym.

ARP SA udziela pożyczek, na zasadach rynkowych, firmom znajdującym się w relatywnie stabilnej sytuacji finansowej. Jest to oferta stanowiąca uzupełnienie systemu komercyjnych pożyczek bankowych oraz rozwiązanie na czas spowolnienia gospodarczego i wynikające z niego utrudnienia w dostępie do bieżącego finansowania działalności firm.


Więcej informacji o dostępnych formach wsparcia na:
http://www.arp.com.pl/finansowanie_przedsiebiorstw/produkty_finansowe_dla_przedsiebiorstw.aspx