ESA BIC Poland Bootcamp – Open Day

Wydarzenie ESA BIC Poland Bootcamp – Open Day

Termin (Date): 10.04.2024, 13:00-16:00

Adres (Adress): AEROPOLIS Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny,
ul. Jasionka 954, 36-002 Jasionka

Kontakt (Contact): office@esabic.pl

FORMULARZ REJESTRACYJNY (Registration form)

Klauzula informacyjna RODO i zgody

zawierających mój wizerunek na stronie internetowej ARP S.A. oraz profilach prowadzonych przez ARP S.A. w serwisach społecznościowych, w szczególności na: Facebook, Instagram, Snapchat, LinkedIn, Twitter, a także w wewnętrznych materiałach marketingowych ARP S.A. i materiałach informacyjnych oraz promocyjnych, w szczególności takich jak filmy, foldery, ulotki, plakaty, czy billboardy. Wizerunek może być wykorzystany wraz ze znakami towarowymi, logotypami, sloganami i hasłami reklamowymi ARP S.A.