ESA BIC POLAND – Catch the Star

Wydarzenie ESA BIC POLAND – Catch the Star (Event ESA BIC Poland - Catch the Star)

Termin (Date): 18.01.2023, 11:00-15:00

Adres (Adress): Brain Embassy Czackiego, ul. Tadeusza Czackiego 15/17, 00-043 Warszawa,

Kontakt (Contact): Michał Saczuk, tel. +48 887 861 488, email: news@esabic.pl

FORMULARZ REJESTRACYJNY (Registration form)

Klauzula informacyjna RODO i zgody

zawierających mój wizerunek na stronie internetowej ARP S.A. oraz profilach prowadzonych przez ARP S.A. w serwisach społecznościowych, w szczególności na: Facebook, Instagram, Snapchat, LinkedIn, Twitter, a także w wewnętrznych materiałach marketingowych ARP S.A. i materiałach informacyjnych oraz promocyjnych, w szczególności takich jak filmy, foldery, ulotki, plakaty, czy billboardy. Wizerunek może być wykorzystany wraz ze znakami towarowymi, logotypami, sloganami i hasłami reklamowymi ARP S.A.