Pomoc na ratowanie

Instrument ten zapewnia przedsiębiorcom płynność finansową na czas potrzebny do opracowania planu restrukturyzacji lub przeprowadzenia sprawnej likwidacji.

Infolinia: 800 800 120

Jak złożyć wniosek?

Przedsiębiorcy zainteresowani uzyskaniem pomocy mogą składać wnioski:

  1. osobiście w siedzibie ARP S.A. przy ul. Nowy Świat 6/12 w Warszawie,
  2. za pośrednictwem operatora pocztowego, wysyłając na adres: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa,
  3. poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą e-PUAP na adres: /ARPSACentrala/SkrytkaESP.

  • Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym, do wyczerpania budżetu projektu przewidzianego dla każdego roku.
  • O przyznaniu pomocy decyduje kolejność złożenia wniosków, przy czym wniosek musi być kompletny i poprawnie wypełniony.
  • Wysokość pomocy jest uzależniona od indywidualnej oceny sytuacji Przedsiębiorcy i udziela się jej maksymalnie na 6 miesięcy.

Infolinia: 800 800 120*

*Infolinia nie udziela informacji na temat etapu rozpatrywania wniosku. Pytania dotyczące etapu rozpatrywania wniosku prosimy kierować przez formularz kontaktowy.

Kółko w tle
Kółko w tle

Ważne informacje

Ocenie podlegają tylko wnioski kompletne, spełniające wymagania formalne, opisane szczegółowo w: Pomoc na ratowanie - formalne elementy wniosku

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Zasadami Zasady

Dodatkowe informacje

Jeżeli dotychczasowe warunki wsparcia okażą się niewystarczające, przedsiębiorca z sektora MŚP będzie mógł wystąpić o dodatkową pożyczkę z puli tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego, przedłużając tym samym okres spłaty do 18 miesięcy.

advice-analysis-benefit-business-career-chart-company-concept-development-diagram-economic-education_t20_WgkZRw.jpg

Wykaz osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego (Link).

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ARP S.A.

Możliwość skorzystania z usługi doradcy restrukturyzacyjnego na zasadach komercyjnych. ARP S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania podejmowane w imieniu i na rzecz Przedsiębiorcy w zakresie przygotowywania dokumentacji niezbędnej do uzyskania Pomocy przez doradców restrukturyzacyjnych.