Zwiększenie produkcji zbrojeniowej w Polsce

Data dodania: 2024-06-03

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jednym z Sygnatariuszy “Porozumienia o współpracy podmiotów sektora zbrojeniowego“.

Do porozumienia przystąpiły cztery podmioty, firmy z branży zbrojeniowej - chorzowska Walcownia Blach Batory Sp. z o.o. i Cognor S.A. Oddział HSJ w Stalowej Woli, a także jako podmioty wspierające Agencja Rozwoju Przemysły S.A. oraz Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach. Porozumienie zostało podpisane dziś podczas Europejskiego Kongresu Przemysłu i Energetyki INDUSTRY IN TRANSITION w Katowicach.

Podpisy pod porozumieniem złożyli Prezes Zarządu Walcowni Blach Batory Sp. z o.o. Bogusława Niewęgłowska, prokurenci Cognor S.A. - Dyrektor ds. handlowych Wojciech Maja i Dyrektor ds. finansowych Andrzej Jędruch oraz Prezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Michał Dąbrowski i Prezes, Dyrektor Generalny Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Tomasz Zjawiony.

Strony porozumienia, przedsiębiorstwa z długoletnim doświadczeniem w zakresie produkcji zbrojeniowej zadeklarowały współpracę przy natężeniu produkcji oraz zwiększeniu stopnia wykorzystania polskich materiałów i komponentów w produkcji broni i amunicji na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Zarówno Walcownia Blach Batory Sp. z o.o. jak i Cognor S.A. wymienią się informacjami m.in. o posiadanych koncesjach, zapotrzebowaniu na komponenty, technologie do produkcji zbrojeniowej i pracach badawczo-rozwojowych.

Na tej podstawie strony będą mogły nawiązać współpracę np. w ramach prowadzenia wspólnej produkcji.

- Podpisane porozumienie to sygnał dla innych firm z branży zbrojeniowej. Dziś mamy dwa prężne i liczące się przedsiębiorstwa w branży – Walcownię Blach Batory Sp. z o.o. oraz Cognor S.A., ale chcemy żeby do porozumienia przystępowały również inne firmy mogące wnieść swoje know how i potencjał produkcyjny w rozwój sektora zbrojeniowego – zachęca Prezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Michał Dąbrowski.

Kongres w Katowicach o suwerenności energetycznej Polski i Europy

Celem rozpoczętego dziś Kongresu INDUSTRY IN TRANSITION jest stworzenie platformy wymiany wiedzy, doświadczeń i postulatów, dzięki której polscy oraz europejscy decydenci będą mieli możliwość kierunków i zasad transformacji europejskiego sektora przemysłowego i energetycznego. Dwudniowe wydarzenie odbywa się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Kongresowe dyskusje pomogą w zdefiniowanie trendów kształtujących przyszłość tych branż oraz w wypracowaniu najlepszych praktyk w zakresie ich dostosowania do globalnych wyzwań klimatycznych i dynamicznie rozwijających się nowych technologii. Proces transformacji powinien przystosować przemysł i sektor energetyczny do realizacji celów zrównoważonego rozwoju, uwzględniając wymogi ekologiczne, ale także rozwój ekonomiczny i społeczny poszczególnych krajów.

Chcemy dać czytelny sygnał do Komisji i Parlamentu Europejskiego, że powinni wsłuchiwać się w głos przedsiębiorców. Zmiany klimatyczne, rosnące oczekiwania społeczne dotyczące zrównoważonego rozwoju wpływają na rosnącą konkurencję. Powinniśmy pamiętać, że przemysł jest głównym motorem rozwoju i źródłem innowacji. Jest także kluczowym elementem bezpieczeństwa polskiej gospodarki, odpowiada za 20 proc. krajowego PKB. W miarę jak świat zmierza w kierunku redukcji CO2 i zielonej energii, musimy być gotowi na adaptację, by utrzymać konkurencyjność. Liczę, że dzięki wymianie opinii w trakcie Kongresu INDUSTRY IN TRANSITION, wspólnie poszukamy najlepszego kierunku nieuchronnych zmian, przed którymi wszyscy stoimy - wyjaśnia Tomasz Zjawiony, Prezes RIG w Katowicach.

Wśród panelistów tegorocznego wydarzenia są m.in. Profesor Jerzy Buzek, Minister Przemysłu Marzena Czarnecka, ekonomista i analityk rynków finansowych Marek Zuber, przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Kazimierz Karolczak, Generał Broni Wojska Polskiego Waldemar Skrzypczak oraz Prezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Michał Dąbrowski.

W pierwszym dniu Kongresu uczestnicy dyskutują m.in. o unijnej transformacji ekologicznej, kosztach neutralności klimatycznej, suwerenności cyfrowej oraz znaczeniu surowców krytycznych.

- W Polsce, kraju z bogatą historią górniczą i przemysłową surowce strategiczne i krytyczne odgrywają szczególną rolę – twierdzi Prezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Michał Dąbrowski.

Są ważne z perspektywy naszego kraju gwarantując nam autonomię, ale również niezbędne do zapewnienia niezależności Unii Europejskiej od państw trzecich. Kryzys energetyczny po rosyjskiej inwazji na Ukrainę stał się papierkiem lakmusowym. Dziś nie możemy sobie już pozwolić na takie ograniczenie ze strony państwa spoza Unii i musimy szybko odpowiedzieć na pytanie: co zamiast?

Budowa elektrowni wiatrowych, magazynowanie wodoru, szybki rozwój technologii w zgodzie ze środowiskiem – na to powinniśmy teraz stawiać.

Europejski Kongres Przemysłu i energetyki INDUSTRY IN TRANSITION w Katowicach, zorganizowała Regionalną Izba Przemysłu w Katowicach. Patronami honorowymi wydarzenia są Komisja Europejska oraz Ministerstwo Przemysłu, Ministerstwo Nauki oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Partnerem Generalnym wydarzenia jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.