W Ząbkowicach Śląskich powstaje park przemysłowy

Data dodania: 2022-01-27

27 stycznia br., w obecności Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka, Michała Dworczyka, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz posła Marcina Gwoździa nastąpiło powołanie spółki „Europark Ząbkowice”. Wspólnikami nowo utworzonego podmiotu są Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. KOWR wniesie aportem do spółki nieruchomość o powierzchni 123,5 ha będącej w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa, natomiast ARP S.A. wniesie wkład pieniężny niezbędny do rozpoczęcia inwestycji.

Pierwszym krokiem do powołania spółki „Europark Ząbkowice” było porozumienie podpisane 17 czerwca 2020 r. przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Strony wówczas zobowiązały się do przeprowadzenia wszelkich niezbędnych analiz prawnych, finansowych, ekonomicznych oraz technicznych. Ich celem było wybranie optymalnej formy współpracy, która objęła opracowanie koncepcji parku przemysłowego, wycenę nieruchomości wnoszonych do projektu, opracowanie biznesplanu przedsięwzięcia, oszacowanie kwoty koniecznych nakładów na dostosowanie nieruchomości do potrzeb potencjalnych inwestorów oraz przeprowadzenie tzw. Testu Prywatnego Inwestora na potrzeby utworzenia spółki celowej dla realizacji przedsięwzięcia.

- To inwestycja, która na pewno zdynamizuje rozwój całego terenu, pomoże rozwiązać problem bezrobocia i służyć będzie całemu społeczeństwu, w tym mieszkańcom polskiej wsi – powiedział Jacek Malicki, zastępca dyrektora generalnego KOWR.

- Półtora roku prac zaowocowało powołaniem spółki „Europark Ząbkowice”. To nasza kolejna inwestycja w europark. Od prawie 30 lat zarządzamy trzema europarkami. Jeden z nich, EURO-PARK KOBIERZYCE, zlokalizowany jest zaledwie 60 km od Ząbkowic. To m.in. dzięki niemu Dolny Śląsk jest jednym z najszybciej rozwijających się regionów Polski. Teraz ten region zyskuje kolejne miejsce przyjazne rozwojowi przedsiębiorstw. A nowe firmy to nowe miejsca pracy, tak potrzebne w miastach średniej i małej wielkości – powiedział Paweł Kolczyński, wiceprezes ARP S.A.

EURO-PARK Ząbkowice powstanie na działce o powierzchni 123,5 ha przekazanej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Działka ta położona jest na północ od Ząbkowic Śląskich, tuż przy drodze krajowej nr 8. Teren EURO-PARKu Ząbkowice już jest przygotowany do funkcji przemysłowych. W jego okolice dociągnięta została sieć wodociągowa i kanalizacyjna, a także sieć gazowa 6,3/1,6 Mpa. Przez samą działkę przebiega też linia energetyczna wysokiego napięcia 220 kV(w przyszłości 400 kV).. Atrakcyjność działki znacząco zwiększy się jeszcze w przyszłości po budowie drogi ekspresowej S8 Wrocław-Kłodzko oraz rozbudowie o drugi tor i elektryfikacji przebiegającej w pobliżu linii kolejowej Legnica – Katowice.

EURO-PARK Ząbkowice, jako park przemysłowy, czyli wyodrębniony zespół nieruchomości będzie gromadził szereg podmiotów gospodarczych – inwestorów. EURO-PARK stworzy warunki do rozwoju przedsiębiorczości oraz umożliwi zwiększenie aktywności zawodowej, a tym samym zredukuje bezrobocie i poprawi jakość życia mieszkańców powiatu ząbkowickiego. W konsekwencji, może stanowić impuls rozwojowy dla południowych terenów województwa dolnośląskiego i przyczyni się do aktywizacji tego regionu w zakresie zrównoważonego rozwoju ekonomicznego, gospodarczego i społecznego.