PLASTWAG zainwestuje 10 mln zł w SSE EURO-PARK MIELEC

Data dodania: 2013-04-25
24 kwietnia 2013 r. ARP S.A. udzieliła kolejnego zezwolenia firmie PLASTWAG S.A. na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej. Spółka zainwestuje w Podstrefie Mielec 10 mln zł i zwiększy zatrudnienie o co najmniej 10 osób. 

24 kwietnia 2013 r. ARP S.A. udzieliła kolejnego zezwolenia firmie PLASTWAG S.A. na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej. Spółka zainwestuje w Podstrefie Mielec 10 mln zł i zwiększy zatrudnienie o co najmniej 10 osób. 

PLASTWAG S.A. jest producentem kompozytowego wyposażenia pojazdów szynowych transportu publicznego i towarowego. W związku z rozwojem firmy, spółka podjęła decyzję o uruchomieniu kolejnego projektu w mieleckiej strefie.

Spółka wybuduję nową halę i wyposaży ją w maszyny i urządzenia służące do produkcji nowego asortymentu wyrobów mających zastosowania głównie w wagonach pasażerskich.

Inwestycje spółki pozwolą zwiększyć zatrudnienie o co najmniej 10 nowych pracowników. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2015 roku.