Informacja prasowa Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z dnia 06 marca 2009 r.

Data dodania: 2009-03-06
INFORMACJA PRASOWA AGENCJI ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. z dnia 06 marca 2009 r. W Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o. i Stoczni Gdynia S.A. zostały sporządzone plany sprzedaży. Zgodnie z tzw. "ustawą kompensacyjną" z 19.12.2008 r., w dniu dzisiejszym Zarządca Kompensacji przekazał plany sprzedaży do zatwierdzenia przez Prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. ARP S.A. wyda decyzję o zatwierdzeniu planu sprzedaży majątku obu stoczni niezwłocznie po uzyskaniu opinii Rady Wierzycieli w tej sprawie. Kolejnym krokiem, po zatwierdzeniu planu sprzedaży majątku obu stoczni, będzie ogłoszenie otwartych, publicznych, nieograniczonych i bezwarunkowych przetargów na ich sprzedaż. Pierwsze ogłoszenia w tej sprawie planowane są na 16 marca. Będą to przetargi na zespoły składników majątku obejmujące nieruchomości. Przetargi na ruchomości ogłaszane będą również po 16 marca, będą rozstrzygane po upływie 2 tygodni od dnia publikacji ogłoszenia w prasie. Rozstrzygnięcie przetargów na składniki majątkowe obejmujące nieruchomości następować będzie po upływie 8 tygodni, tj. od 18 maja br. Szczegółowy harmonogram przetargów zostanie przygotowany i podany do wiadomości po otrzymaniu od Zarządcy Kompensacji i zatwierdzeniu przez Prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. planów sprzedaży obu stoczni. Proces sprzedaży majątku ma się zakończyć ostatecznie 31 maja 2009 r. Szczegółowe informacje na temat przetargu będą zamieszczane na stronach internetowych stoczni, Bud - Bank Leasing Sp. z o.o. oraz Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

INFORMACJA PRASOWA
AGENCJI ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.
z dnia 06 marca 2009 r.


W Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o. i Stoczni Gdynia S.A. zostały sporządzone plany sprzedaży.
Zgodnie z tzw. "ustawą kompensacyjną" z 19.12.2008 r., w dniu dzisiejszym Zarządca Kompensacji przekazał plany sprzedaży do zatwierdzenia przez Prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

ARP S.A. wyda decyzję o zatwierdzeniu planu sprzedaży majątku obu stoczni niezwłocznie po uzyskaniu opinii Rady Wierzycieli w tej sprawie.

Kolejnym krokiem, po zatwierdzeniu planu sprzedaży majątku obu stoczni, będzie ogłoszenie otwartych, publicznych, nieograniczonych i bezwarunkowych przetargów na ich sprzedaż. Pierwsze ogłoszenia w tej sprawie planowane są na 16 marca. Będą to przetargi na zespoły składników majątku obejmujące nieruchomości. Przetargi na ruchomości ogłaszane będą również po 16 marca, będą rozstrzygane po upływie 2 tygodni od dnia publikacji ogłoszenia w prasie. Rozstrzygnięcie przetargów na składniki majątkowe obejmujące nieruchomości następować będzie po upływie 8 tygodni, tj. od 18 maja br. Szczegółowy harmonogram przetargów zostanie przygotowany i podany do wiadomości po otrzymaniu od Zarządcy Kompensacji i zatwierdzeniu przez Prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. planów sprzedaży obu stoczni.
Proces sprzedaży majątku ma się zakończyć ostatecznie 31 maja 2009 r.

Szczegółowe informacje na temat przetargu będą zamieszczane na stronach internetowych stoczni, Bud - Bank Leasing Sp. z o.o. oraz Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.