Grupa ORLEN ze wsparciem ARP S.A. pozyska statki transportowe dla MEW

Data dodania: 2023-10-09

LOTOS Petrobaltic z Grupy ORLEN podpisała umowę o współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.). Dotyczy ona wsparcia przy budowie 3 jednostek przeznaczonych do transferu pracowników na obszar morskich elektrowni wiatrowych (MEW) oraz zabezpieczenia finansowania na realizację projektu. Statki, które mają zostać oddane do użytku w latach 2025-2026, będą mogły być również wykorzystywane podczas prac instalacyjnych oraz przy układaniu kabli.

– Do rozwoju morskiej energetyki wiatrowej podchodzimy kompleksowo. Inwestujemy w budowę pierwszej morskiej farmy wiatrowej, która powstanie na polskich wodach Bałtyku. Baltic Power, bo to o niej mowa, jest dziś najbardziej zaawansowanym projektem offshore wind w Polsce. Uzyskaliśmy także ostatnio pięć kolejnych koncesji pod budowę nowych aktywów na obszarze Polskiej Wyłącznej Strefy Ekonomicznej Morza Bałtyckiego. Równolegle myślimy już o serwisowaniu tych obiektów. Umową z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. rozpoczynamy budowę specjalistycznej floty do obsługi morskiej energetyki wiatrowej – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu ORLEN.

Współpraca dotyczy statków przeznaczonych do transportu załogi (ang. crew transfer vessel, CTV). Zgodnie z zapisami umowy, wyznaczona spółka z Grupy Kapitałowej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. pozyska oferty od stoczni na budowę 3 takich jednostek, pozyska finansowanie, a następnie dostarczy gotowe już statki i odda je spółce LOTOS Petrobaltic w tzw. czarter bareboat (czyli bez załogi).

Jednostki mają zostać zbudowane przez polskie stocznie, a także zaprojektowane przez polskie biuro projektowe na podstawie dostarczonego przez LOTOS Petrobaltic projektu technicznego. Wymagania techniczne to m.in.: umożliwienie transportu 24 technikom, silnik typu dual-fuel z opcją zasilania alternatywnego dla pływania bezemisyjnego, możliwość transportowania ładunków oraz własny dźwig. Jednostki mają zostać oddane do użytku w latach 2025-2026 i wyczarterowane do prac serwisowych na terenie morskich farm wiatrowych.

– LOTOS Petrobaltic ma ponad trzydziestoletnie doświadczenie w działalności offshore i logistyce morskiej. Aktywnie działamy również w sektorze morskiej energetyki wiatrowej, prowadząc badania geotechniczne. Naszą ambicją jest zwiększenie zaangażowania w tym obszarze. Podpisana umowa pozwoli nam zdobyć dodatkowe kompetencje w postaci świadczenia usług logistycznych przy serwisowaniu morskich elektrowni wiatrowych. To nie tylko ważny krok na drodze realizacji naszej strategii, ale także szansa dla całej gospodarki. Udział w tym procesie polskich przedsiębiorców przyczyni się do budowania ich pozycji w światowym łańcuchu wartości w segmencie morskiej energetyki wiatrowej – mówi Grzegorz Strzelczyk, Prezes Zarządu LOTOS Petrobaltic.

Współpraca LOTOS Petrobaltic z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. rozpoczęła się już w 2021 roku. Wspólnym celem jest budowa oraz czarter jednostek serwisowych należących do armatora z siedzibą w Polsce, co daje perspektywy utworzenia i systematycznego wzmacniania lokalnego łańcucha dostaw produktów i usług (local content) dla MEW tworzonego przez krajowe przedsiębiorstwa przemysłowe. Spółki z Grupy Kapitałowej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. dysponują potencjałem, w tym również finansowym, który może zostać efektywnie wykorzystany przy realizacji projektów na potrzeby morskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku.

– Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. wspiera rozwój polskiego przemysłu w trzech podstawowych obszarach: restrukturyzacji, rozwoju technologii innowacyjnych oraz transformacji energetycznej. ARP S.A. łączy te kluczowe zagadnienia poprzez aktywne wsparcie budowy łańcucha dostaw na polskie MFW. Dzięki zaangażowaniu w tworzenie polskiej floty serwisowej nasza spółka zwiększy swój udział w budowę łańcucha dostaw dla nowo powstającego sektora energetycznego w Polsce – sektora morskiej energetyki wiatrowejmówi Cezariusz Lesisz, Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Podpisana umowa stanowi kolejny etap realizacji strategii LOTOS Petrobaltic, która zakłada zdobycie pozycji armatora wind offshore wyspecjalizowanego w logistyce morskiej i serwisie infrastruktury podwodnej morskich farm wiatrowych. W ramach rozwoju spółki szczególnie istotne jest wypełnianie zobowiązań zawartych w porozumieniu sektorowym, którego jest sygnatariuszem, w zakresie udziału krajowych firm w łańcuchu dostaw usług dla MEW.

***

LOTOS Petrobaltic z Grupy ORLEN to jedyne polskie przedsiębiorstwo górnicze, zajmujące się poszukiwaniem i eksploatacją złóż ropy i gazu na polskim szelfie Morza Bałtyckiego, kompleksową obsługą logistyczną offshore, a także badaniami morza oraz zarządzaniem flotą. Jest armatorem oraz operatorem platform wiertniczych i centrów produkcyjnych, a także floty statków specjalistycznych. Od 30 lat LOTOS Petrobaltic działa z sukcesami w tej niezwykle trudnej dziedzinie górnictwa morskiego, wydobywając spod dna morza ropę naftową i gaz oraz przyczyniając się do wzrostu energetycznego bezpieczeństwa Polski. Spółka rozwija także nowe kierunki działalności związane z morską energetyka wiatrową, CCS oraz projektami wodorowymi.